Redakcijos paštas. Iš valdiškų namų. Šventinė baika
Nau­jai­siais ty­ri­mų duo­me­ni­mis, Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pirš­tų at­spau­dų ras­ta ant prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo „Stik­lių“ res­to­ra­no klem­kos. Vyk­dant pa­ve­di­mą, jų ras­ta po to, kai po­li­ti­kas ten už­kan­džia­vo su ga­li­mu Krem­liaus įta­kos agen­tu Žil­vi­nu Kur­liands­kiu.

(MP patarėjui žinotina: žemvaldžių Landsbergių giminės šaknys – 16 a. nevalstiečių Kurliandijoje).

Jonas Žemkalnis