Ragina uždrausti soliariumus
Ne­se­niai pra­ncū­zų svei­ka­tos ap­sau­gos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja par­agi­no vy­riau­sy­bę užd­raus­ti švie­sos te­ra­pi­jos lem­pas ir so­lia­riu­mus, nes jie sie­ja­mi su odos vė­žio ri­zi­ka.

2015 metais Prancūzijoje užregistruoti 10 722 susirgimo melanoma atvejai tarp žmonių, vyresnių nei 30 metų. Iš jų 382 galima tiesiogiai sieti su soliariumų ir šviesos terapijos lempų vartojimu.

Odos specialistai, Prancūzijos medicinos akademija ir kai kurie politikai jau pritarė tokiam draudimui, bet vyriausybė kol kas tik griežtino taisykles. 2013 metais vyriausybė uždraudė lankytis soliariumuose jaunesniems nei 18 metų žmonėms, be to, uždraudė soliariumų reklamą.

Pasaulinės sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra dar 2009 metais perspėjo, kad egzistuoja ryšys tarp dirbtinės saulės šviesos ir vėžio. Žmonėms iki 35 metų, kurie bent kartą lankėsi soliariume, melanomos išsivystymo tikimybė padidėjo 59 procentais.

Brazilija soliariumus uždraudė 2009 metais, o Australija – 2015 metais.