Puiki idėja – biblioteka paplūdimyje
Kai ku­riuo­se Pra­ncū­zi­jos pa­plū­di­miuo­se jau ne pir­mą va­sa­rą vei­kia lau­ko bib­lio­te­kos. Tai itin džiu­gi­na poil­siau­to­jus, ku­riems grei­tai pa­bos­ta sau­lės ir van­dens vo­nios.

Šiaurinis Normandijos regionas pradėjo iniciatyvą „Lire à la Plage“ (liet. „Skaityk paplūdimyje“) 2005 metais. Tuomet buvo įrengti tik 3 knygų nameliai, o šiemet šioje šalies pakrantėje jų yra jau 12.

Bibliotekos dirba kasdien nuo 14 iki 19 valandos. Kiekvienoje galima rasti apie tūkstantį knygų. Beje, idėjos autoriai pasirūpino, kad užsieniečiai taip pat turėtų ką paskaityti. Todėl čia yra literatūros anglų, vokiečių ir italų kalbomis.

Šiose bibliotekose nereikia jokios registracijos. Tačiau keliama viena sąlyga – žmonės privalo skaityti vietoje. Prie kiekvieno knygų namelio yra įrengta speciali skaitymo erdvė, pastatyti šezlongai ir kėdės. Lankytojui pageidaujant nebaigtas skaityti kūrinys gali būti atidedamas kitai dienai.

„Reikia daugiau tokių vietų“, – sakė vienas poilsiautojas, mėgavęsis poezija, kol jo kūdikis saldžiai miegojo šalia. Kiti skaitytojai taip pat negailėjo pagyrų šioms paplūdimio oazėms.

Normandijos idėją pasiskolino ir kiti Prancūzijos regionai. Panašios iniciatyvos įgyvendinamos Australijoje, Bulgarijoje, Izraelyje, Ispanijoje.