Protestai įtikino atsikratyti kapitono Jameso Cooko skulptūros
1969 me­tais, mi­nint 200-ąsias ka­pi­to­no Ja­me­so Coo­ko at­vy­ki­mo į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją me­ti­nes, Gis­bor­ne jam bu­vo pa­sta­ty­tas pa­mink­las. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais skulp­tū­ra nuo­lat api­pai­šo­ma ir ap­ra­ši­nė­ja­ma gra­fi­čiais, to­dėl mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė ją pa­ša­lin­ti.

Likus vos metams iki 250-ųjų J. Cooko išsilaipinimo Naujojoje Zelandijoje metinių minėjimo, šalies šiaurėje esančiame mieste vyksta audringi debatai dėl sudėtingos kolonijinės istorijos reprezentavimo. Daug miesto gyventojų socialinėje žiniasklaidoje kapitoną J. Cooką vadina žudiku. Jis su laivo „Endeavour“ įgula į Gisborno Skurdo įlanką atplaukė 1769 metais. Pirmi svarbūs europiečių ir maorių susitikimai vyko visai netoli šios vietos.

Nickas Tupara, Ngati Oneone genties atstovas, teigia, jog J. Cooko įgula, kaip rodo istoriniai šaltiniai, pašovė 9 maorių vyrus. Tarp jų buvo ir N. Tuparos protėvių. Manoma, kad 6 iš pašautų vyrų mirė.

Ngati Oneone jau seniai agitavo pašalinti kontroversišką J. Cooko statulą nuo šventa laikomos Titirangi kalvos. Atsižvelgdama į tai pirmadienį Gisborno rajono taryba pareiškė, kad ji bus perkelta į Tairawhiti muziejų.

1969 metais paminklas buvo pastatytas nesitariant su vietinėmis gentimis, tačiau dabar situacija yra pasikeitusi. Taryba taip pat pradėjo konsultacijas su bendruomene dėl Titirangi viršūnėje esančios J. Cooko aikštės pervardijimo. Vietos tarybos narė Meredith Akuhata-Brown duodama interviu televizijai „Maori Television“ tvirtino, kad nelikus statulos bus galima papasakoti realesnę Naujosios Zelandijos istoriją.

Šiuo metu Gisborne vyksta diskusijos ir dėl Skurdo įlankos pervardijimo. Taip ją 1769 metais pavadino J. Cookas.