Prieš mirtį paliko dovanų
Vie­na bri­tų šei­ma bu­vo pri­blokš­ta, kai su­ži­no­jo, kad se­ny­vas kai­my­nas mir­da­mas pa­li­ko jų du­kre­lei ka­lė­di­nių do­va­nų ke­tu­rio­li­kai me­tų į prie­kį.

Devintą dešimtį ėjęs Kenas dvejus pastaruosius metus buvo Oweno ir Caroline Williamsų kaimynas. Pora sakė, kad jis „dievino“ jųdviejų dvimetę dukrelę Cadi. Neseniai senelis pasimirė.

Vieną rytą į Williamsų duris pasibeldė jo dukra ir atnešė maišą. Iš pradžių ponia Williams pamanė, jog moteris atėjo paprašyti išmesti šiukšlių. Tačiau viešnia pasakė, kad tame plastikiniame maiše yra viskas, ką jos tėvas paliko Cadi, – Kalėdų dovanos, kurias senelis nupirko mergaitei.

Bario mieste, Pietų Velse, gyvenančius vaiko tėvus tai labai sujaudino. Jie nežino, ar Kenas kaupė dovanas pastaruosius dvejus metus, ar viską nupirko prieš mirtį. Vieną paketą jie atplėšė – ten buvo knyga. Dabar tėvai svarsto, ką daryti su kitais. Pora spėja, kad kai kuriuose paketuose yra knygų, minkštų žaisliukų.

Williamsai teigia, jog kaimynas, į pensiją išėjęs giliųjų vandenų naras, buvo ypatingas žmogus, tikras personažas.