Prieš Gerard'ą Depardieu paduotas ieškinys dėl lytinės prievartos, aktorius kaltinimus neigia
Prieš pra­ncū­zų ak­to­rių Ge­rard'ą De­par­dieu pa­duo­tas ieš­ki­nys dėl iš­ža­gi­ni­mo ir ly­ti­nės prie­var­tos, ta­čiau pats jis šiuos kal­ti­ni­mus ne­igia, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Pra­ncū­zi­jos te­le­vi­zi­ja BFM-TV ir jo ad­vo­ka­tas.

Pasak televizijos, pradėtas tyrimas dėl rugpjūčio 6 ir 13 dienomis galbūt įvykusių incidentų.

G. Depardieu advokatas Herve Termime'as (Hervė Termenas) ketvirtadienį sakė, kad jo klientas „absoliučiai neigia (įvykdęs) bet kokį išpuolį, bet kokį išžaginimą“.

Šaltinis Paryžiaus prokuratūroje nurodė, kad dėl pirmadienį gauto ieškinio prieš aktorių pradėtas išankstinis tyrimas.