Prie Lydos pilies Baltarusijoje iškils bronzinis paminklas Gediminui
Bal­ta­ru­si­jo­je prie Ly­dos se­no­sios pi­lies sie­nų bus pa­sta­ty­tas tri­jų to­nų bron­zos pa­mink­las mies­to įkū­rė­jui Lie­tu­vos di­džia­jam ku­ni­gaikš­čiui Ge­di­mi­nui. Pa­mink­lo ati­da­ry­mas pla­nuo­ja­mas rug­sė­jo mė­ne­sį ir bus skir­tas Grod­no re­gio­no 75-me­čiui, ra­šo­ma Bal­ta­ru­si­jos nau­jie­nų por­ta­le grod­no­news.by.
„Tai bus skulptūra ant aukšto pjedestalo, tai bus raitelis ant žirgo. Paminklas bus pastatytas prie šiaurinės Lydos pilies sienos, – baltarusių leidiniui sakė Lidos rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Viktoras Praniukas. – Projektas įgyvendinamas išimtinai piliečių, organizacijų ir kitų rėmėjų paaukotomis lėšomis, įskaitant tas, kuriuos Lydos gyventojai užsidirbo savanoriškomis darbo dienomis.“

Idėja pastatyti paminklą Lydos įkūrėjui baltarusiams kilo prieš keletą metų. 2017-ųjų spalio 2 dieną Lydos rajono vykdomojo komiteto sprendimu buvo paskelbtas konkursas dėl paminklo „Pilies įkūrėjui – kunigaikščiui Gediminui“ sukūrimo.

Paminklo eskizų projektai buvo pateikti konkursui ir atlaikė didžiulę konkurenciją. 2018 metų vasario 8 dieną nugalėtoją išrinko profesionali žiuri, kurioje dalyvavo žinomi skulptoriai, architektai ir istorikai, taip pat Kultūros ministerijos ir Lydos valdžios atstovai, teigiama baltarusių leidinyje.

Tai talentingų didmiesčių skulptorių Sergejaus Oganovo ir Olgos Nechay projektas, bendradarbiaujant su architektu Sergejumi Baglasovu, rašoma grodnonews.by. Liepos mėnesį buvo patvirtintas paminklo eskizas.

„Paskutiniame meno tarybos posėdyje paminklo autoriai pateikė darbinį paminklo modelį 1:4 dydžio, kuris buvo priimtas vienbalsiai, – pasakojo Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros departamento vadovė Natalija Levšunova. – Modelis pergabenamas į Minsko meno kombinatą, ten iki balandžio mėnesio paminklas bus pagamintas viso dydžio iš minkštų medžiagų. Ir tik tada, po meninės tarybos pritarimo, jis bus išlietas iš bronzos.“

Pasak menininko S. Oganovo, paminklas kunigaikščiui Gediminui yra tarptautinio masto objektas. Jis teigė, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio įvaizdis atitiks istorinę tiesą.

Tuo pačiu metu rengiami projektavimo dokumentai, skirti rekonstrukcijai, pamatų ir betoninei pjedestalo daliai bei apšvietimui.

Trijų tonų bronzos skulptūra bus pastatyta ant pilkšvai bordinės spalvos granito pjedestalo iš Ladogos vietovės. Rugpjūčio mėnesį planuojama pastatyti paminklą Lydos įkūrėjui, o rugsėjo mėnesį jis bus atidarytas per miesto festivalį. Renginys bus skirtas Grodno regiono įkūrimo 75-mečiui.

„Tai duoklė istorinei asmenybei ir valstybės veikėjui, kuris sugebėjo apjungti daugiakultūrę ir daugiakalbę Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK), – baltarusių leidiniui pabrėžė V. Praniukas. – Jis buvo vienas iš ryškiausių išmintingo valdovo pavyzdžių, simbolizuojančių teisingumą ir vienybę. Lydos gyventojai vieningai mano, kad paminklas Gediminui sustiprins regiono kultūrinį ir turizmo potencialą, taip pat naujų kartų patriotizmą.“

***

Baltarusių leidinys primena, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino (1316–1341) valdymo laikais LDK teritorija padidėjo dvigubai. Jis laikomas Lydos įkūrėju: 1323 metais buvo pradėta statyti Lydos pilis, aplink ją susikūrė gyvenvietės. Lydos pavadinimas atsirado istorinėse kronikose.

Wikipedia nuotrauka

Pilis prie Lydos miesto, viena seniausių Lietuvos mūro pilių dabartinėje Baltarusijoje. Gynybinės linijos, kurią sudarė Naugarduko, Krėvos, Medininkų ir Trakų pilys dalis.

Daug istorinių įvykių mačiusi pilis pradėjo nykti po 1710 metų. Po 1891 metų Lydos gaisro rusų valdžia leido pilies plytas panaudoti miesto pastatų atstatymui.

1982 metais Lydos pilies griuvėsiai konservuoti, iki 2004-ųjų atstatytos Lydos pilies sienos ir Šiaurės Rytų pusės bokštas. 2005 metais Lydos pilyje įsikūrė Lydos istorijos ir meno muziejus.