Prie Eifelio bokšto – kelių valandų eilės
Ei­fe­lio bokš­to dar­buo­to­jai strei­ka­vo dėl nau­jos prie­igos stra­te­gi­jos, ku­ri ver­čia žmo­nes prie sta­ti­nio įėji­mo lauk­ti ne­priim­ti­nai il­gai. Dėl strei­ko bokš­tas ke­lias die­nas bu­vo už­da­ry­tas, bet da­bar vėl pri­ima lan­ky­to­jus.

Darbuotojai susipyko su vadovybe dėl sprendimo atskirti liftus lankytojams, kurie bilietus įsigijo iš anksto, ir tiems, kurie juos pirko kasose prie bokšto. Be to, pusė kasdienių bilietų dabar skiriama pirkėjams internetu, nors anksčiau jų taip būdavo parduodama vos 20 procentų.

Darbuotojai sako, kad dėl pakeitimų nutįso didžiulės eilės. Lankytojams, pageidaujantiems įsigyti bilietus vietoje, gali tekti laukti iki trijų valandų, tuo metu žmonėms, pirkusiems bilietus internetu ir rezervavusiems konkretų apsilankymo laiką, – tik iki valandos. Darbuotojai reikalauja daugiau lankstumo norint kasdien suvaldyti tūkstantines minias turistų, besiveržiančių pakilti į Eifelio bokšto viršūnę, o vasaros sezonu jų ypač pagausėja.

Pastaraisiais metais 300 bokšto darbuotojų streikavo gana dažnai. Jie protestavo dėl įvairių problemų, tokių kaip kišenvagių siautėjimas arba statinio priežiūros darbai.

Eiffelio bokštas – viena populiariausių vietų pasaulyje. Per metus jį aplanko daugiau kaip 6 mln. žmonių.

Kai bokštas buvo uždarytas dėl streiko, turistai labai nusivylė. Tokios akcijos kenkia Paryžiaus ir visos šalies įvaizdžiui. Su vyru ir dviem paaugliais vaikais atvykusi moteris, vardu Hema, sakė išleidusi daug pinigų, tad nežinanti, ar vėliau dar sugrįš prie Eifelio bokšto. „Taip elgtis negražu. Kad ir dėl ko darbuotojai streikuoja, tai nesąžininga lankytojų atžvilgiu“, – tvirtino ji.