Prezidento sklype užderėjo bulvės ir arbūzai
Prieš ke­le­tą die­nų Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos as­me­ni­nia­me skly­pe pra­dė­ti der­liaus nu­ėmi­mo dar­bai. Nu­ga­rą len­kė ir pats va­do­vas, ku­ris ne kar­tą yra mi­nė­jęs, kad ūkio dar­bai jam pa­de­da už­mirš­ti kas­die­nius rū­pes­čius.

Prezidentiniame sklype auginamos kelių veislių bulvės. Kaip teigiama valstybės vadovo spaudos tarnybos pranešime, sekmadienį buvo nuimtas visas bulvių derlius. Jos iškart buvo išrūšiuotos. Nors vasara buvo gana sausringa, bulvių prezidento sklype užderėjo solidžiai – 1,5 hektaro plote jų surinkta 60 tonų.

Vadovą pradžiugino ir arbūzai, kuriems baltarusiškai vasarai nebūdingos kelios savaitės kaitros buvo tik į naudą – pagerėjo skonis ir aromatas. Tuo A. Lukašenka ir jo pagalbininkai įsitikino vietoje, mat šio vaisiaus ragavo per trumpas derliaus rinkimo pertraukėles. Arbūzų nuo 1,6 hektaro tądien surinkta 42 tonos.

Derlius nuimtas tik viename dirbamos žemės lauke šalia prezidento sodybos. Anot Baltarusijos prezidentūros spaudos tarnybos, žemės ūkio darbai ten artimiausiomis dienomis bus tęsiami.