Prancūzų žurnalas pralaimėjo apeliaciją byloje dėl Kembridžo kunigaikštienės nuotraukų
Pra­ncū­zi­jos ape­lia­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no dvi 45 tūkst. eu­rų bau­das žur­na­lo „Clo­ser“ re­dak­to­rei ir lei­dė­jui, pub­li­ka­vu­siems Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­nco Wi­lia­mo su­tuok­ti­nės Ka­te nuo­trau­kas, ku­rio­se ku­ni­gaikš­tie­nė ma­to­ma be­si­de­gi­nan­ti Pra­ncū­zi­jos pie­tuo­se nuo­ga iki pu­sės.

Teisėjai patvirtino žemesnės instancijos teismo sprendimą skirti žurnalo redaktoriams maksimalias baudas už karališkosios poros privatumo pažeidimą 2012-aisiais.

Žurnalas „Closer“ publikavo neryškias Kate nuotraukas, kuriose bikini kelnaites dėvinti kunigaikštienė įamžinta atostogaujanti su princu Williamu vienoje pilyje pietryčių Prancūzijos Liuberiono regione 2012 metų rugsėjo mėnesį.

Šios nuotraukos sukėlė Britanijos karališkosios šeimos ir visuomenės pasipiktinimą.

Praėjusių metų gegužę teismo salėje perskaitytame Williamo kreipimesi sakoma, kad ši byla jam sugrąžino prisiminimus apie motinos princesės Dianos žūtį per automobilio avariją Paryžiuje 1997 metais, persekiojant paparacams.

„Closer“ redaktorės Laurence Pieau ir leidėjo Ernesto Mauri advokatai tvirtino, kad karališkosios šeimų narių nuotraukų publikavimas atitiko viešąjį interesą ir sukūrė jų „teigiamą įvaizdį“.

Pernai L. Pieau ir E. Mauri teismas skyrė po 45 tūkst. eurų baudą.

Versalio apeliacinis teismas taip pat paliko galioti žemesnės instancijos teismo baudas, skirtas dviems įtariamiems jas padariusiems fotografams.

Jie turės sumokėti po 5 tūkst. eurų ir dar po 5 tūkst. eurų kas kartą, kai prasižengs pakartotinai.