Prancūzijoje nuteisti du mėsines puldinėję veganai
Pra­ncū­zi­jos teis­mas pir­ma­die­nį sky­rė įka­li­ni­mo baus­mę dviem ve­ga­nų ak­ty­vis­tams už vir­ti­nę iš­puo­lių, su­reng­tų prieš mė­si­nin­kus, mė­są par­da­vi­nė­jan­čias par­duo­tu­ves bei res­to­ra­nus. 

Teisme dalyvavę teisininkai pripažino, kad tai pirma tokio pobūdžio byla šalyje.

Šiaurinio Lilio miesto teismas nuteistiesiems už jų įvykdytus nusikaltimus skyrė 10 mėnesių ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmes. Virtinė veganų išpuolių buvo surengta nuo 2018 lapkričio iki 2019 metų vasario.

Nuteistieji, su jaunimu dirbantis 23-ejų Cyrile'is ir 29-erių darželio darbuotoja Mathilde, nuteisti už žalą, kurią padarė daužydami langus ir padeginėdami mėsininkų, žuvų pardavėjų parduotuves bei restoranus tame rajone.

Tačiau už grotų jie veikiausiai nepateks, nes Prancūzijos įstatymai leidžia trumpesnes nei dvejų metų laisvės atėmimo bausmes pakeisti viešaisiais darbais.

„Mums reikia parodyti pavyzdį, kad tokių mažų grupių, kurioms kyla ekstremistinės ir smurtinės idėjos, veiksmai liautųsi“, – sakė vietos mėsininkų federacijos vadovas Laurentas Rigaud.

Šie aktyvistai priklauso vadinamajai rūšių diskriminacijos priešininkų grupei, nepripažįstančiai, kad žmogus yra mitybos grandinės viršuje ir turėtų valgyti gyvūnų mėsą.

Dar dviem nuteistiesiems buvo skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.

Teismas taip pat nurodė atlyginti nuostolius nukentėjusiesiems, kuriems padaryta žala vertinama keliais milijonais eurų.

Anksčiau neteisti Cyrile ir Mathilde teisme pripažino, kad dalyvavo naktiniuose reiduose prieš mėsa prekiaujančias parduotuves, daužydavo jų langus ir aprašinėdavo jas įvairiais šūkiais.

Praėjusį birželį prancūzų mėsininkai kreipėsi į vidaus reikalų ministeriją, prašydami apsaugos po kelių vandališkų išpuolių prieš jų verslus šalyje ir netikru krauju aplietų parduotuvių.

Besikeičiant žmonių mitybos įpročiams mėsos valgymo tradicijų nepamiršusioje Prancūzijoje labai krenta mėsos pardavimai ir vis aktyviau veikia gyvūnų teises ginantys judėjimai, vadovaujami iškilių gyvūnų teisių aktyvistų, tokių kaip aktorė Brigitte Bardot.

Tačiau 18 tūkst. verslo įmonių atstovaujanti mėsininkų sąjunga CFBCT nepasiduoda. Ji remia kampaniją už mėsininkų kultūros, įtrauktos į UNESCO paveldo sąrašą, išsaugojimą Prancūzijoje.

Mėsininkų parduotuvėlių, kuriose galima įsigyti įvairiausios mėsos, galima rasti visose prekybos gatvėse visoje šalyje. Šis dažniausiai šeimyninis verslas nenori trauktis.