Prancūzija ir Italija kartu minės Leonardo da Vinci metines
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas pa­kvie­tė sa­vo ko­le­gą iš Ita­li­jos kar­tu mi­nė­ti 500-ąsias me­ni­nin­ko Leo­nar­do Da Vin­ci mir­ties me­ti­nes – taip jis sie­kia užg­lais­ty­ti tarp dvie­jų vals­ty­bių įsip­lies­ku­sį dip­lo­ma­ti­nį konf­lik­tą.

E. Macronas Italijos transliuotojui RAI pareiškė, kad jausdamas „susitaikymo dvasią“ gegužės 2 dieną priims Italijos prezidentą Sergio Mattarellą centrinės Prancūzijos mieste Ambuaze, kuriame mirė L. da Vinci.

Abi valstybės reiškia pretenzijas į menininką, gimusį 1452 metais Toskanos Vinčio mieste. Čia jis praleido ir didžiąją savo gyvenimo dalį.

E. Macronas pateikė savo pasiūlymą, kai Paryžius ir Roma susiriejo dėl Luvro muziejaus planų surengti didžiulę parodą bei parodyti beveik visus menininko darbus, tarp jų – ir pasiskolintus iš Italijos muziejų.

Italijos populistų vyriausybė apkaltino prieš tai buvusią administraciją, esą ji „perdavė“ L. da Vinci palikimą Prancūzijai, kai pasirašė su Paryžiumi susitarimą, kuriuo leido Luvrui pasiskolinti iš Italijos menininko paveikslus. „Tai nesąžiningas, neteisingas susitarimas“, – tvirtino Italijos kultūros ministro pavaduotoja Lucia Borgonzoni. Viceministrė pridūrė, kad L. da Vinci buvo italas, jis tik mirė Prancūzijoje.

Santykiai tarp Paryžiaus ir Romos pašlijo ne tik dėl vieno garsiausių pasaulyje menininkų palikimo, bet ir kitų klausimų, tarp jų – migracijos ir Europos Sąjungos biudžeto politikos. Neseniai italų lyderiai supykdė E. Macroną, kai pareiškė palaikantys Prancūzijos „geltonųjų liemenių“ protestams. Vasario mėnesį Paryžius, protestuodamas dėl Italijos vyriausybės „nepagrįstų atakų ir absurdiškų pareiškimų“, trumpam atšaukė savo ambasadorių Christianą Masset.

Duodamas interviu E. Macronas nepamiršo pademonstruoti ir savo meilės Italijai. „Tiek daug prancūzų myli Italiją ir italų, kurie myli Prancūziją ir prancūzus. Tačiau netikėtai beveik pamiršome, kad mums reikia ir toliau mokytis vieni kitus suprasti, – kalbėjo Prancūzijos prezidentas. – Nenuvertinu jokių kasdienybės sunkumų ir nekantrumo, bet tikiu, kad tarp mūsų valstybių visada buvo širdingi santykiai, tai yra draugystė, meilė.“