Pokštas Rygoje: paskleisti ganai apie nuodingų vorų antplūdį
Lat­vi­jos sos­ti­nė­je vie­šo­se vie­to­se bu­vo iš­ka­bin­ti skel­bi­mai, įspė­jan­tys gy­ven­to­jus apie nuo­din­gų vo­rų in­va­zi­ją, ta­čiau ši in­for­ma­ci­ja yra klai­din­ga, pra­ne­šė ša­lies Svei­ka­tos ins­pek­ci­ja.   

Žinyba nurodė, kad ji nekabino šių plakatų, nors jie gana panašūs į oficialius skelbimus, todėl galima susidaryti nuomonę, kad juos parengė Sveikatos inspekcija.

Gyventojai informacija apie šiuos plakatus dalijosi socialiniame tinkle „Twitter“.

Sveikatos inspekcija kreipėsi į policiją su prašymu ištirti šį atvejį.

Rygos miesto policijos atstovas spaudai Tomas Sadovskis naujienų agentūrą BNS informavo, kad buvo pradėtas tyrimas dėl administracinio nusižengimo – tyčinio melagingo pranešimo, kai iškviečiami ugniagesiai, policija ir greitoji medicinos pagalba. Už tokį nusižengimą fiziniam asmeniui gali būti skirta 35–150 eurų bauda, juridiniam asmeniui – 700–7 tūkst. eurų bauda.

Rygos policijoje BNS taip pat sužinojo, kad melagingus skelbimus viešose vietose iškabinusį asmenį nufilmavo stebėjimo kameros. Vaizdo įraše matyti, kaip maždaug 5 val. ryto dviračiu atvažiavęs asmuo kabina skelbimus.

Policija paprašė gyventojų pranešti apie vietas, kur iškabinti šie skelbimai, taip pat suteikti bet kokios turimos informacijos, kuri padėtų identifikuoti jų autorius.

Voldemaras Spungis, Latvijos universiteto Biologijos katedros profesorius, sakė, kad skelbime matomas pievinis kampavoris (Tegenaria agrestis) nėra paplitęs Latvijoje ir yra nepavojingas žmogui.