Plastikas – jau ir žmonių mitybos grandinėje
Žmo­nių, gy­ve­nan­čių Eu­ro­po­je, Ru­si­jo­je ir Ja­po­ni­jo­je, iš­ma­to­se ras­ta ma­žy­čių plas­ti­ko da­le­lių, taip sa­ko­ma stu­di­jo­je, pir­mą­kart par­odžiu­sio­je, kad šios sin­te­ti­nės su­nkiai yran­čios me­džia­gos ta­po pla­čiai pa­pli­tu­sia žmo­nių mi­ty­bos gran­di­nės da­li­mi.

Mažo masto bandomąjį tyrimą atlikę mokslininkai nustatė, kad visų aštuonių projekte dalyvavusių savanorių žarnyne buvo kelių rūšių plastiko – vidutiniškai po 20 mikrodalelių 10 gramų išmatų. Taip sakoma pranešime, antradienį paskelbtame per Vienoje vykstantį gastroenterologijos kongresą.

Mokslininkai kelia prielaidą, kad šių dalelių, kurių dydis – nuo 50 iki 500 mikronų, į žmonių organizmą galėjo patekti valgant jūrų gėrybes, taip pat netyčia nurijus maisto pakuočių ar plastikinių butelių dalelių arba su dulkėmis.

Dažniausiai žmonių išmatose buvo randama polipropileno (PP), iš kurio gaminami plastikinių butelių kamšteliai, virvelės ir pakavimo juostos, taip pat polietileno tereftalato (PET), naudojamo gėrimų buteliams ir plėvelei, taip pat tekstilės pluoštui gaminti.

Kartu su polistirenu, kurio esama plastikiniuose induose ir šaldytuvuose, bei polietilenu, plačiai naudojamu plastikiniams maišeliams gaminti, šios medžiagos sudaro daugiau kaip 95 proc. aptiktų dalelių.

„Nesugebėjome nustatyti patikimo ryšio tarp mitybos pobūdžio ir mikroplastiko patekimo į organizmą masto“, – sakė studijos pagrindinis autorius Philippas Schwablis, dirbantis Vienos medicinos universitete.

Anksčiau tiriant gyvūnus daugiausia plastiko mikrodalelių būdavo randama skrandyje ir žarnose. Šių medžiagų taip pat aptikta kraujyje, limfoje ir kepenyse.

„Esama pirminių požymių, kad mikroplastikas gali pažeisti virškinamąjį traktą skatindamas uždegimo reakcijas arba absorbuodamas žalingas medžiagas, – aiškino Ph. Schwablis. – Reikalingos tolesnės studijos, kad būtų įvertintas potencialus mikroplastiko pavojus žmonėms.“

Tyrime dalyvavo 33–65 metų asmenys – penkios moterys ir trys vyrai, gyvenantys Suomijoje, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje ir Austrijoje.

Kiekvienas savanoris savaitę dienoraštyje fiksavo, ką valgydavo, taip pat pateikė po išmatų mėginį.

Visi iš jų valgydavo plastikinėse pakuotėse laikytų maisto produktų ir gerdavo gėrimų iš plastikinių butelių. Šeši tiriamieji valgė žuvų ir jūrų gėrybių. Vegetarų tarp šių žmonių nebuvo.