Piligrimams – varpas milžinas
Len­ki­jos Kro­ku­vos mies­te pri­sta­ty­tas vie­nas di­džiau­sių pa­sau­ly­je skam­ban­čių var­pų, sve­rian­tis 55 to­nas ir ke­liau­sian­tis į svar­bų pi­lig­ri­mi­nį cen­trą Bra­zi­li­jo­je.

Varpas „Vox Patris“ yra 4 m aukščio ir 4,5 m skersmens. Jis turi atsidurti Amžinojo Tėvo bazilikoje Trinidadės mieste centrinėje Brazilijoje. Iš vario ir alavo pagamintą varpą 100 m aukščio bokšte judins keturi varikliai.

„Pasirengimas ir bandymai truko beveik ketverius metus“, – sakė varpo savininkas Piotras Olszewskis. Jis pripažino, kad pirmasis Krokuvos liejykloje „Metalodlew“ pagamintas liejinys nebuvo geras. „Liejimo forma neatlaikė, atsirado mikroįtrūkimų ir nuotėkių. Reikėjo viską pradėti iš naujo, bet antras bandymas buvo sėkmingas.“

Dabar laukia iššūkis laivu nugabenti didžiulį varpą į Braziliją. Prognozuojama, kad ši kelionė truks metus.