Pietų Korėjos mokyklose neliks kavos
Moks­lei­viams ir mo­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jo­je teks ieš­ko­ti nau­jų bū­dų žva­lu­mui il­gą moks­lų die­ną pa­lai­ky­ti: vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad užd­raus mo­kyk­lo­se par­da­vi­nė­ti ka­vą.

Daug kofeino turinčių gėrimų moksleiviams mokyklose negalima pardavinėti nuo 2013 metų. Tačiau ten vis dar tebestovi mokytojams skirti kavos pardavimo automatai. Gudrūs moksleiviai rado būdų, kaip apeiti taisykles ir įsigyti šio gėrimo.

Pagal naująjį sprendimą, kuris įsigalios rugsėjo 14 dieną, pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose bus visiškai draudžiama pardavinėti kavą. „Šis tonizuojantis gėrimas išnyks iš mokyklų valgyklų ir pardavimo automatų“, – sakė Maisto ir vaistų saugumo ministerijos atstovė.

Pietų Korėjos laikraštis „Chosun Ilbo“ rašė, jog moksleiviai egzaminų laikotarpiu būna linkę griebtis energinių gėrimų ir kavos su pienu, kad galėtų mokytis iki vėlumos. Tačiau nuo didelio kavos kiekio gali pradėti pykinti, sutrikti širdies ritmas ir miegas.

Pietų Korėja yra septinta valstybė didžiausių kavos importuotojų sąraše. 2017 metais šalis importavo kavos už maždaug 700 mln. dolerių (598,7 mln. eurų). Kiekvienas šalies gyventojas pernai išgėrė vidutiniškai po 512 puodelių kavos.