Pienas liejasi laisvai: Indijoje kino gerbėjai vogtu pienu laistė filmo afišas
In­di­jo­je pie­no par­da­vė­jai pa­tei­kė po­li­ci­jai skun­dą dėl ki­no ger­bė­jų, pa­vo­gu­sių di­de­lį kie­kį pie­no ir „sėk­mei“ lais­čiu­sių jį ant vie­no bū­si­mo fil­mo afi­šų.

Hinduistai pienu laisto dievų atvaizdus – tai senovinis religinis ritualas.

Tačiau Indijos kino entuziastai šį ritualą atlieka ir su aktorių atvaizdas bei plakatais, ypač pietinėje Tamil Nadu valstijoje, kur esama net kino žvaigždėms skirtų šventyklų.

Vis dėlto aktorius Silambarasanas šią praktiką pakylėjo į naują lygį, kai neseniai paskelbtoje vaizdo žinutėje gerbėjams paprašė ant jo naujo filmo, pasirodysiančio vasario 1 dieną, afišų išlieti ne kokį pakelį, o kibirus pieno.

Jo žinutei išplitus, pieno pardavėjai ėmė pranešinėti apie didelius nuostolius dėl vagysčių.

„Tokie prašymai klaidina jaunimą ir kuria teisėtvarkos problemą valstijoje“, – sakė Tamil Nadu pieno pardavėjų gerovės asociacijos prezidentas S. A. Ponnusamy.

Asociacija pranešė, kad valstijoje šią savaitę per dvi dienas buvo pavogta beveik 10 tūkst. l pieno.

Ypač šis paprotys pasireiškia Rajinikantho, buvusio autobuso konduktoriaus, kuris tapusio didžiausia tamilų kino žvaigžde, atžvilgiu.

Jis 1996 metais kone pats vienas įveikė valstijos vyriausybę, kelios dienos prieš rinkimus paprašęs savo gerbėjų už ją nebalsuoti.

S. A. Ponnusamy prieš švaistūnišką afišų laistymą pienu kovoja jau daug metų, net kreipėsi į pačias kino žvaigždes.

„Tai tęsiasi jau 20 metų... Žmonės garsenybes čia laiko pusdieviais“, – sakė jis.