Petras Gražulis kreipiasi į CŽV ir NATO: Padėkite, iš JAV prezidento tyčiojamasi!
Sei­mo na­riui Pe­trui Gra­žu­liui pri­trū­ko dė­me­sio – jis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos ži­niask­lai­da ne­tin­ka­mai nu­švie­čia JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po veik­lą. Dar dau­giau, Pe­tras Gra­žu­lis ne­ri­mau­ja, kad toks ne­at­sa­kin­gas ži­niask­lai­dos el­ge­sys ga­li kel­ti grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Kur­gi Lie­tu­vos po­li­ti­kui rei­kė­tų kreip­tis, kai kan­ki­na to­kie gy­vy­biš­kai ša­liai svar­būs klau­si­mai? Pe­tras ži­no...

Jo nuomone, Lietuvą apginti gali tik JAV Centrinės žvalgybos valdyba (CŽV) ir NATO. Ilgai nelaukęs Petras Gražulis sėdo rašyti skundo, kuris neva apgins Lietuvą nuo neišmanėlių žurnalistų ir galimai pačios Rusijos. Skundas skirtas ir Lietuvos valstybės saugumo departamentui, ir JAV Centrinės žvalgybos valdybai bei NATO generaliniam sekretoriui. Skunde rašoma:

„Iš JAV prezidento tyčiojamasi, jis pozicionuojamas kaip kvailas, pasitikėjimo nenusipelnantis asmuo taip siekiant įnešti Lietuvos gyventojų nepasitikėjimą pagrindiniu NATO partneriu.“ Bei priduriama, kad Petrui Gražuliui yra „akivaizdu, jog JAV prezidentas yra esminis Lietuvos nacionalinio saugumo garantas“.

Susijaudinęs politikas prašo CŽV ir NATO išsiaiškinti, ar toks Lietuvos žiniasklaidos rodomas dėmesys JAV prezidentui nėra susijęs su Rusijos specialiųjų tarnybų įtaka. Jis prašo išsiaiškinti, kas finansuoja tų žinučių atsiradimą. Taip pat klausia, ar Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos neturėtų imtis užkardymo priemonių ir apskritai ar tokios žinutės nekelia grėsmės Lietuvos saugumui.

Greta skundo pridedamas Petrui Gražuliui įtarimų keliančių publikacijų sąrašas. Reikia pabrėžti, kad tiek laiškas, tiek priedas parašyti lietuvių kalba. Žinutė išplatinta ir Seimo nariams, tik su klaida. Didžiai ginama šalis Lietuva parašyta mažąja raide.

Beje, tuo pat metu keliolika Lietuvos parlamentarų pranešė sudarę laikinąją JAV prezidento Donaldo Trumpo draugų grupę.

Grupei vadovaus konservatorius Laurynas Kasčiūnas, jo pavaduotojais tapo Seimo vicepirmininkas „valstietis“ Arvydas Nekrošius ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Jaroslavas Narkevičius.

Iš viso prie grupės prisidėjo 16 parlamentarų iš skirtingų Seimo frakcijų.

Seimo nariai sako sieksiantys išsaugoti JAV įtaką Europos saugumui.

„Esame įsitikinę, kad Europa ir Europos Sąjunga neturi savęs projektuoti europocentristine jėga ir savo geopolitinę bei kultūrinę galią ji turi grįsti euroatlantinės civilizacijos pagrindais“, – rašoma parlamentarų pareiškime.

„Todėl itin palankiai vertiname Europos Sąjungos ir JAV bendradarbiavimą bei JAV prezidento administracijos iniciatyvas, stiprinančias NATO, JAV išlaidų Europos valstybių gynybai didinimą, paramą Europos Sąjungos energetinei nepriklausomybei nuo autoritarinių valstybių“, – teigiama jame.

Parlamentarai tvirtina, kad Lietuva kartu su JAV privalo būti pasirengusios toliau stiprinti transatlantinius ryšius, „įskaitant laisvės ir demokratijos principų puoselėjimą, NATO matomumo ir karinio atgrasymo Vidurio ir Rytų Europoje stiprinimą, abipusiai naudingos laisvosios prekybos erdvės sukūrimą, strateginių projektų ekonomikos, energetikos, saugumo bei kitose srityse vystymą“.

Apie susikūrusią grupę paskelbta antradienį per plenarinį Seimo posėdį.