Pavogta mozaika grąžinta Kiprui
Į Kip­rą su­grą­žin­ta re­ta VI am­žiaus krikš­čio­niš­ko­jo me­no mo­zai­ka. Ji prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius bu­vo pa­grob­ta iš baž­ny­čios tur­kiš­ko­jo­je ša­lies šiau­rė­je.

Meno pasaulio Indiana Džounsu pramintas Arthuras Brandas apaštalo Morkaus mozaiką susekė Monake. Ją daugiau kaip prieš keturis dešimtmečius įsigijo viena britų šeima.

„Jie pasibaisėjo sužinoję, kad iš tikrųjų tai yra neįkainojama meno vertybė, pavogta iš vienuolyno „Panagia Kanakaria“ bažnyčios po turkų invazijos“, – sakė A. Brandas. Žmonės sutiko sugrąžinti ją Kiprui mainais į nedidelį mokestį restauravimo ir saugojimo išlaidoms padengti.

Sekmadienį per ceremoniją Hagoje mozaika buvo perduota Kipro Bažnyčiai ir senienų departamentui. Ji bus eksponuojama Bizantijos muziejuje Kipro sostinėje Nikosijoje. Tai viena iš nedaugelio išlikusių ankstyvųjų krikščioniškųjų mozaikų pasaulyje. Jos vertė 5–10 mln. eurų.

Manoma, kad ši mozaika buvo sukurta maždaug 550 metais. Ji buvo tarp daugybės mozaikų, kurios puošė „Panagia Kanakaria“ bažnyčios sienas. Šią meno vertybę drauge su kitomis kažkuriuo metu nuo 1977-ųjų iki 1979-ųjų nuplėšė ir pavogė turkas meno pirklys Aydinas Dikmenas.

Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai reaguodama į Graikijos suorganizuotą perversmą Kiprui su Graikija suvienyti Turkija surengė invaziją ir užėmė šiaurinį salos trečdalį.