Paukštis sukėlė sąmyšį iš Londono į Singapūrą skridusio lėktuvo salone
Pa­ukš­tis su­kė­lė są­my­šį iš Sin­ga­pū­ro į Lon­do­ną skri­du­sio lėk­tu­vo vers­lo kla­sės sa­lo­ne, kur bu­vo pa­ste­bė­tas pra­ėjus 12 va­lan­dų nuo skry­džio pra­džios, an­tra­die­nį pra­ne­šė oro li­ni­jos „Sin­ga­po­re Air­li­nes“.

Socialiniuose tinkluose plintančiame vaizdo įraše matyti ant keleivio sėdynės atlošo tupintis paukštis, nufilmuotas likus maždaug dviem valandoms iki orlaivio nusileidimo Didžiosios Britanijos sostinėje.

Pirmas vieno iš lėktuvo įgulos narių bandymas sugauti sparnuotį buvo nesėkmingas. Netrukus į gaudynes įsijungė ir salono keleiviai.

„Galiausiai keleivių padedami skrydžio palydovai jį sugavo ir lėktuvui atvykus į Londoną perdavė pareigūnams, atsakingiems už gyvūnų karantinavimą“, – sakoma oro linijų pranešime.

Kaip paukštis galėjo sausio 7 dieną patekti į skrydį SQ322, pranešime nenurodoma.

Tačiau aišku, kad rudos spalvos sparnuotis – pietų Azijoje gyvenanti paprastoji maina (Acridotheres tristis) – verslo klase keliavo be bilieto.

Kaip skelbiama „Singapūre Airlines“ svetainėje, bilietas iš šio miesto valstybės į Londoną ir atgal verslo klase kainuoja maždaug 6 tūkst. Singapūro dolerių (3 850 eurų).