Paryžius – brangiausias miestas emigrantams
Kaip ro­do bri­tų vers­lo lei­di­nio „The Eco­no­mist“ ty­ri­mų pa­da­li­nio „E­co­no­mist In­tel­li­gen­ce Unit“ (EIU) at­as­kai­ta, Par­yžius pa­te­ko į bran­giau­sių emig­ran­tams pa­sau­lio mies­tų są­ra­šo pir­mą vie­tą ir ją pa­si­da­li­jo su Sin­ga­pū­ru ir Hon­kon­gu, o są­ra­šo pa­bai­go­je at­si­dū­rė ne­ra­mu­mų kre­čia­mos Ve­ne­sue­los sos­ti­nė, .

Dar pernai Prancūzijos sostinė šiame sąraše buvo antroje vietoje, o prieš dvejus metus – septintoje. Beje, Paryžius yra vienintelis euro zonos miestas, patekęs į brangiausių miestų dešimtuką.

Pagal EIU tyrimą, Paryžiuje „nepaprastai brangu gyventi“. Vidutinė dviejų dalių verslo eilutė vyrams čia kainuoja apie 2 tūkst. JAV dolerių, o įprastas plaukų kirpimas moterims atsieina apie 120 JAV dolerių.

Palyginti su kitais Europos didmiesčiais, čia pigesnis tik „alkoholis, transportas ir tabako gaminiai“.

Pasak EIU, net trys miestai į sąrašo viršūnę pateko pirmą kartą per daugiau nei trijų dešimtmečių tyrimo istoriją.

Prieš metus brangiausių miestų sąrašą vainikavo Singapūras.

Pirmame sąrašo dešimtuke dominuoja Azijos ir Europos miestai – ketvirtą vietą užima Ciurichas, penktą dalijasi Osaka ir Ženeva, o septintą vietą – Kopenhaga ir Seulas.

Šiaurės Amerikai atstovauja Niujorkas, taip pat įsitaisęs ant septinto laiptelio, ir Los Andželas, kuris su Tel Avivu dalijasi dešimtą vietą.

Sudarant šių metų reitingą, buvo atsižvelgta į, be kita ko, valiutos pabrangimą, infliaciją ir devalvaciją, taip pat į politinius neramumus. Tai pažymi EIU, įvertinęs 133 pasaulio miestus.

Atliekant tyrimą buvo lyginta, kiek įvairiuose miestuose kainuoja 160 produktų ir paslaugų, įskaitant maisto prekes ir gėrimus, drabužius, būsto nuomą, transportą, švietimą ir poilsį.

Šis tyrimas atliekamas siekiant padėti bendrovėms apskaičiuoti kitoje šalyje dirbančių ir į komandiruotes siunčiamų darbuotojų darbo užmokestį bei išmokas.

Pokyčių šiemet įvyko ir kitame sąrašo gale: vis gilėjančią krizę išgyvenančios Venesuelos sostinė Karakasas atėmė iš Damasko pigiausio miesto „titulą“.

„Kaip rodo Damasko ir Karakaso pavyzdžiai, vis daugėja vietovių, kuriose dėl politinės ar ekonominės suirutės tampa pigiau gyventi“, – pažymi EIU.

Šių metų reitingas parodė ir Azijos ekonominį susiskaidymą, nes nemažai šio regiono miestų atsidūrė sąrašo paskutinėse vietose. Pavyzdžiui, Bengalūras užėmė 129-ą vietą, Karačis – 127-ą, Čenajus – 125-ą , o Naujasis Delis – 123-ią.

„Trumpai tariant, pigiausi miestai paprastai būna ir mažiausiai tinkami gyventi“, – akcentuoja EIU.