Parduoda retą monetą
Pa­sau­li­nė­je Ame­ri­kos nu­miz­ma­tų aso­cia­ci­jos mu­gė­je Fi­la­del­fi­jo­je (JAV) par­duo­da­ma vie­na re­čiau­sių pa­sau­ly­je mo­ne­tų – 1913 me­tų 5 cen­tai. Pi­ni­gas, ku­ria­me iš­kal­din­tas Lais­vės dei­vės pro­fi­lis, kai­nuo­ja 5 mln. do­le­rių.

Tokių monetų teliko penkios, nors jų kilmė iki šiol kelia ginčų. Laisvės profilį turintys 5 centai oficialiai nustoti kaldinti 1912-aisiais. Kad egzistuoja 1913 metais datuotos monetos, tapo žinoma tik po septynerių metų, kai buvęs kalyklos darbuotojas Samuelis Brownas pademonstravo jas numizmatikos parodoje. Spėjama, jog vyriškis pats nukaldino tuos centus arba išsaugojo per klaidą išleistą brokuotą tiražą.

Šiaip ar taip, visos penkios S. Browno monetos išsibarstė po kolekcijas ir muziejus. Rugpjūčio 15 dieną Filadelfijos aukcione bus parduodamas egzempliorius, kuris nuo 1948 metų priklausė žymiam amerikiečių numizmatui Louisui E. Eliasbergui. Jis turėjo didžiausią per visą JAV istoriją monetų kolekciją. 2007 metais šis pinigėlis buvo parduotas anoniminiam kolekcininkui už 5 mln. dolerių.