Panašu, kad Oumuamua yra ne vienintelis svečias Saulės sistemoje: jų gali būti tūkstančiai
Prieš kiek dau­giau nei me­tus ap­tik­tas pir­ma­sis tarpž­vaigž­di­nis ob­jek­tas Sau­lės sis­te­mo­je – Ou­mua­mua. Tai yra la­bai pa­il­gas as­te­roi­das ar ko­me­ta, ku­ris pra­skri­do ne­to­li Sau­lės ir, šiek tiek pa­si­su­kęs, nu­lė­kė to­lyn į tarpž­vaigž­di­nę erd­vę. Bet tarpž­vaigž­di­nių sve­čių, ar net il­ga­lai­kių gy­ven­to­jų, Sau­lės sis­te­mo­je ga­li bū­ti žy­miai dau­giau – bent jau taip ro­do nau­ji skai­čia­vi­mai.

Juose įvertinta, kiek pro šalį skrendančių asteroidų galėjo pagauti Saulė – tiksliau, Saulės-Jupiterio pora – per visą savo gyvenimą. Gautas skaičius – keli tūkstančiai svečių. Tai nėra labai daug, tačiau pakankamai, kad būtų verta bandyti juos aptikti ir tyrinėti detaliai. Mat priešingai nei Oumuamua, šie svečiai būtų pagauti į stabilias orbitas.

Tarpžvaigždinių asteroidų orbitos skiriasi nuo vietinės kilmės analogų – jie dažnai turėtų skrieti priešinga kryptimi, nei įprasti asteroidai, arba išvis statmenai Saulės sistemos plokštumai. Bent keturi šiuo metu žinomi objektai, besisukantys panašiu atstumu nuo Saulės, kaip Jupiteris, atitinka tikėtinas tarpžvaigždinių asteroidų savybes. Artimiausiu metu planuojamos apžvalginių stebėjimų misijos turėtų jų aptikti bent kelias dešimtis.

Tyrimo rezultatai arXiv.