Pakilo susmulkinto Banksy paveikslo vertė
Gar­sus gra­fi­ti­nin­kas Bank­sy, pra­ėju­sią sa­vai­tę su­nai­kin­da­mas sa­vo pa­veiks­lą, nu­pirk­tą auk­cio­ne, tur­būt tik pa­di­di­no jo ver­tę. Kai ku­rie eks­per­tai sa­ko, kad da­bar kū­ri­nys ga­li kai­nuo­ti dvi­gu­bai dau­giau.

Banksy paveikslas „Mergaitė su balionu“ (Girl With Balloon) susinaikino praėjus kelioms akimirkoms, kai buvo parduotas „Sotheby's“ aukcione už 1,04 mln. svarų (1,4 mln. JAV dolerių arba 1,18 mln. eurų). Niekas nežino, kaip slapusis gatvės meno kūrėjas įjungė paveikslo rėmuose įtaisytą popieriaus smulkintuvą.

Aerozoliniais dažais ant drobės nupieštas paveikslas buvo parduotas už rekordinę kainą, kada nors sumokėtą už Banksy kūrinį. Tuomet pasigirdo sirena, paveikslas nuslinko į jo rėmuose įtaisytą popieriaus smulkintuvą, o iš jo apačios išlindo sukarpytos juostelės. Susinaikinimo momentas buvo parodytas Banksy oficialioje „Instagram“ paskyroje su prierašu „Nyksta, nyksta – nebėr...“

Banksy nurodė, kad rėmuose įtaisė popieriaus smulkintuvą tam atvejui, jei paveikslas kada nors būtų pardavinėjamas aukcione. „Banksy gal ir mano, kad sunaikindamas savo meną kenkia jį perkantiems kapitalistams, bet jis klysta“, – komentavo Mikaelis Faujouras iš prancūzų meno žurnalo „Artension“.

Kainas meno rinkoje stebinčios kompanijos „Artprice“ vadovas Thierry Ehrmannas sutiko, kad šis pokštas padidino kūrinio vertę. Jis gali būti vertas daugiau kaip 2 mln. eurų. „Tai performansas, atitinkantis Marcelio Duchamp'o „redimeidus“, – pažymėjo T. Ehrmannas, paminėdamas šio prancūzų menininko 1915 metais sugalvotą terminą kartais kažkiek pakeistiems, bet visuomet paprastiems daiktams, dažniausiai nelaikomiems meno kūriniais, pavadinti. Jo žodžiais, Banksy primena žmonėms, kad net garsiame aukcione visas jo menas yra trumpalaikis.

„Sotheby's“ teigia, kad penktadienio pokštas buvo netikėtas, bet kai kurie meno ekspertai abejoja, ar jis buvo įmanomas be aukciono žinios. Meno kūriniai ir paveikslų rėmai prieš parduodant paprastai itin atidžiai apžiūrimi. Kai kurie ekspertai net užsiminė, kad tai pats Banksy sėkmingai siūlė kainas už savo paveikslą.