Paaiškėjo seniausias duonos receptas
„Paim­ki­te iš lau­ki­nių kvie­čių ir mie­žių su­mal­tus mil­tus, su­mai­šy­ki­te juos su su­smul­kin­tais lau­ki­niais šak­nia­gum­biais, įpil­ki­te van­dens, iš­mai­šy­ki­te ir kep­ki­te“, – toks, pa­sak moks­li­nin­kų, yra se­niau­sios, maž­daug prieš 14 tūkst. me­tų kep­tos duo­nos re­cep­tas.

Jų teigimu, kepinys buvo plokščias, o jo skonis priminė šių dienų kelių grūdų duoną.

Manoma, kad mūsų protėviai duoną naudojo keptai mėsai įvynioti. O tai galėtų būti ir seniausias žinomas sumuštinis.

„Tai seniausi turimi įrodymai apie tai, ką iš tiesų galime vadinti kulinarija, nes ji apima kelis sumaišytus maisto produktus, – BBC teigė Londono universiteto koledžo profesorius Dorianas Fulleras. – Jie turėjo plokščią duoną, keptą gazelę ir t. t., ir jie juos naudojo valgiui pagaminti.“

Duona jau seniai yra vienas pagrindinių mūsų mitybos komponentų, tačiau neturime daug žinių apie jos gaminimo kilmę.

Iki šiol seniausios duonos įrodymų buvo rasta Turkijoje, kur ji gaminta prieš 9 tūkst. metų. Tačiau dabar vienoje iš archeologinių vietovių Jordanijos Juodojoje dykumoje rasti įrodymai duonos kepimo tradiciją pasendino daugiau nei 5 tūkst. metų.

Jordanijoje mokslininkai atidengė du pastatus, o kiekviename jų buvo didelė apvali akmeninė ugniavietė. Jose aptikta duonos trupinių.

Juos išanalizavus rasta malimo, sijojimo, minkymo ženklų.

Pasak duonos trupinius aptikusios dr. Amaios Arranz-Otaegui iš Kopenhagos universiteto, šis radinys buvo netikėtas. „Duona yra galinga jungtis tarp mūsų praeities ir šių dienų maisto kultūrų, – teigė ji. – Ji jungia mus su mūsų priešistoriniais protėviais.“

Tuo laiku šioje vietovėje gyvenę asmenys buvo medžiotojai-rinkėjai. Jie medžiodavo gazeles bei su spąstais gaudydavo mažesnius gyvūnus, tokius kaip zuikiai ar paukščiai. Taip pat ieškodavo tokio augalinės kilmės maisto kaip riešutai, vaisiai ir laukiniai javai.

Tyrinėtojų manymu, duoną žmones gamindavo specialiomis progomis, pavyzdžiui, švenčių metu. Tai vykdavo dar prieš žmonėms užsiimant žemdirbyste. Keliama įdomi hipotezė, kad būtent javų auginimas duonai galėjo būti pagrindinis veiksnys, kuris paskatino imtis žemdirbystės.