Oksfordo žodynas paskelbė metų žodį
Koks vie­nas žo­dis ge­riau­siai nu­sa­ko 2018 me­tus? Oks­for­do žo­dy­nas nu­spren­dė, kad tas žo­dis yra „tok­siš­kas“ (angl. to­xic).

Leidykla „Oxford University Press“ stebi anglų kalbos pokyčius ir kasmet išrenka tų metų nuotaiką geriausiai apibūdinantį žodį. Leksikografai ketvirtadienį paskelbė, kad žodis „toksiškas“ virto svaiginančiu epitetu labiausiai aptarinėtoms metų temoms. Žmonės jį vartojo ne vien tiesiogine reikšme, bet ir santykiams, politikai, įpročiams nusakyti.

Tarp kitų pretendentų buvo „miglos pūtimas“ (angl. gas-lighting), reiškiantis manipuliavimą žmogumi psichologinėmis priemonėmis priverčiant jį priimti neteisingą realybės vaizdą ar suabejoti savo paties sveiku protu. Žodis kilo iš Patricko Hamiltono pjesės „Dujų šviesa“ (Gaslight) pavadinimo.

Dėl nugalėtojo titulo varžėsi ir „skriejimas orbita“ (angl. orbiting). Tai staigus pasitraukimas iš tiesioginio bendravimo su žmogumi, toliau stebint ir kartais reaguojant į jo veiklą socialinėje žiniasklaidoje.

Pernai Oksfordo žodynas metų žodžiu buvo paskelbęs „jaunimo drebėjimą“ (angl. youthquake), kuriuo pripažįstama vadinamosios tūkstantmečio kartos galia.