Nuteistieji vaikams pagamino kelis šimtus žaislų.
Kaip pra­ne­šė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se, vai­kų na­muo­se gy­ve­nan­tiems ar die­nos cen­trus lan­kan­tiems vai­kams žais­lus ga­mi­no Ma­ri­jam­po­lės, Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų nu­teis­tie­ji ir Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų nu­teis­to­sios.

Marijampolės pataisos namų nuteistieji pagamino angeliukų ir medinių mašinėlių, juos vaikams perduos Marijampolės policijos pareigūnai. Panevėžio pataisos namuose nuteistosios mezgė ir siuvo žaislus.

Pasak Kalėjimų departamento, dalis dailiai supakuotų dovanų iškeliavo į labdaros ir paramos fondą „Gėrio trupinėlis“ per kurį pasieks sergančius vaikus, daugiavaikes, socialinės rizikos šeimas Panevėžyje, Trakuose ir Vilniuje. Dalis žaislų bus perduota Panevėžio policijos pareigūnams, kurie lankysis pas vaikus.

Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 2-o sektoriaus Priklausomybes turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centre nuteistieji kartu su darbuotojais pasiuvo daugiau nei 30 kalėdinių žaisliukų, skirtų vaikų namų auklėtiniams.