Nukentėjo paskutinė ragana
Ka­na­dos On­ta­ri­jo pro­vin­ci­jo­je vie­na mo­te­ris bu­vo ap­kal­tin­ta ap­si­me­tan­ti ra­ga­na, li­kus dviem die­noms, kai šis nu­si­kal­ti­mas bu­vo iš­brauk­tas iš ša­lies Bau­džia­mo­jo ko­dek­so.

33 metų Tiffany Butch kaltinama išviliojusi pinigų iš savo klientų mainais į pažadą panaikinti prakeikimą. Šių kaltinimų ji sulaukė gruodžio 11 dieną, o gruodžio 13-ąją straipsnis, draudžiantis „apsimesti praktikuojant burtus“, oficialiai panaikintas.

Baltąja šiaurės ragana praminta T. Butch yra paskutinė burtininkė Kanadoje, apkaltina, o gal dar būsianti ir nuteista, už šį nusikaltimą. Policija ir prokuratūra ketina atkreipti teismo dėmesį į įstatymus, galiojusius tada, kai buvo įvykdytas nusikaltimas. Jie teigia, jog straipsnio pašalinimas iš Baudžiamojo kodekso nėra priežastis nepateikti kaltinimų. Kanados baudžiamasis kodeksas buvo sukurtas 1892 metais ir paskui dukart atnaujintas.

Kaltinamoji tikina niekada neapsimetinėjusi ragana. Ji save laiko spiritualiste, mediumu ir aiškiarege.

„Žmonės praminė mane ragana ir davė man pravardę, bet aš nesu ragana. Aš – aiškiaregė“, – tvirtina T. Butch. Baltoji šiaurės ragana jai pasirodė šauni pravardė, bet T. Butch tikina niekada neapsimetinėjusi burtininke ir niekada neteisėtai nereikalavusi pinigų. Ji pabrėžia, kad nė vienas jos klientas nėra ja skundęsis ar reikalavęs grąžinti pinigus.