Niujorko teisme prasidėjo Donaldo Trumpo jaunesniojo skyrybų bylos nagrinėjimas
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po sū­nus Do­nal­das Trum­pas jau­nes­ny­sis ir at­ski­rai gy­ve­nan­ti jo žmo­na Va­nes­sa ket­vir­ta­die­nį at­vy­ko į Niu­jor­ko teis­mą, kur pra­si­dė­jo jųd­vie­jų sky­ry­bų by­los nag­ri­nė­ji­mas.

V. Trump ėjo keliais metrais nutolusi nuo savo sutuoktinio.

V. Trump padavė skyrybų prašymą kovą. Po to abu sutuoktiniai paskelbė bendrą pareiškimą, kad jiedu „visada labai gerbs vienas kitą“.

2007-aisiais gimus pirmam jųdviejų vaikui, D. Trumpas vyresnysis tapo seneliu.

Pora susituokė 2005-aisiais ir turi penkis vaikus.

Per ketvirtadienio posėdį teisėjas pasveikino D. Trumpą jaunesnįjį ir V. Trump, kad jiems pavyko susitarti dėl vaikų globos.

Niujorko valstijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Michaelas Katzas besiskiriančiai porai sakė, kad jiedu apsaugojo savo penkias atžalas nuo „įkyraus teisinio proceso“.

D. Trumpo jaunesniojo advokatas Normanas Helleris sakė, kad pora tikisi išspręsti visus finansinius skyrybų klausimus per kelias savaites.

Pirmasis teismo posėdis truko kiek trumpiau nei 10 minučių.

Buvusi „Fox News“ įžymybė Kimberly Guilfoyle neseniai paliko šią televiziją, nuskambėjus žiniai, kad ji susitikinėja su D. Trumpu jaunesniuoju. Ji priklauso vienai Politinių veiksmų komitetų grupei, remiančiai prezidentą.