Niekam nežinant globojo berniuką
41-asis JAV pre­zi­den­tas Geor­ge'as H. W. Bus­has, lap­kri­tį mi­ręs 94 me­tų, dau­giau kaip 10 me­tų nau­do­da­ma­sis pseu­do­ni­mu rū­pi­no­si ber­niu­ku Fi­li­pi­nuo­se. Su­lau­kęs sep­ty­nio­li­kos ir pa­si­trau­kęs iš prog­ra­mos šis ber­niu­kas aps­tul­bo su­ži­no­jęs, kas bu­vo jo ge­ra­da­rys.

G. H. W. Bushas pradėjo remti berniuką, kai šiam buvo septyneri, pasivadinęs George'u Walkeriu, savo pirmuoju ir trečiuoju vardu. Jo piniginės lėšos buvo skirtos berniuko maistui ir mokslui. Krikščioniška labdaros organizacija „Compassion International“, padedanti skurde gyvenantiems vaikams, paviešino kai kuriuos jųdviejų susirašinėjimo laiškus.

„Brangus Timothy, noriu būti tavo naujas susirašinėjimo draugas, – rašo G. H. W. Bushas savo pirmame laiške 2002 metais. – Esu senas žmogus, 77 metų, bet myliu vaikus. Nors mudu dar nesame susitikę, aš jau tave myliu. Gyvenu Teksase ir kartais tau parašysiu. Geros kloties.“

2013 metais buvęs JAV prezidentas George

Buvęs JAV prezidentas sužinojo apie šią vaikų rėmimo programą per kalėdinį koncertą Vašingtone 2001 metais. Jo tapatybė buvo slepiama siekiant apsaugoti Timothy. Berniukas galėjo nukentėti, jei kiti žmonės būtų sužinoję, kad jis susirašinėja su buvusiu JAV prezidentu. Tačiau tai nesulaikė G. H. W. Busho nuo įvairių užuominų laiškuose. Pasak labdaros organizacijos vadovo Wesso Staffordo, kuris tikrino visus laiškus, G. H. W. Bushas garsėjo kaip suktas pokštininkas. „Timothy, ar esi kada girdėjęs apie Baltuosius rūmus? – klausė jis viename laiške. – Juose gyvena JAV prezidentas. Per Kalėdas aš buvau Baltuosiuose rūmuose Vašingtone ir gavau tau šį nedidelį bukletą.“

Pasak W. Staffordo, net G. H. W. Busho šeima ilgai nieko nežinojo apie šį susirašinėjimą. 2008 metais per valstybinį banketą W. Staffordas susitiko su jo sūnumi George'u W. Bushu, taip pat buvusiu JAV prezidentu, ir papasakojo apie Filipinų berniuko rėmimą. Jo žodžiais, ši žinia iki ašarų sujaudino G. W. Busho žmoną Laurą, o pats George'as kiek patylėjęs pasakė: „Hm, tai panašu į mano tėtį.“

Be laiškų, „41-asis Bushas“ siuntė ir dovanų, įskaitant piešimo reikmenis. Iš Timothy jis sulaukdavo padėkų. „Ačiū, kad manęs nepamirštate. Jūs toks malonus ir geras“, – rašoma viename berniuko laiškelyje. Sužinojęs, kas buvo jo globėjas, Timothy pasakė, kad ši parama pakeitė jo gyvenimą.

„Nuostabu, kad vienas galingiausių žmonių pasaulyje be jokių fanfarų atėjo į pagalbą skurdžiausiems pasaulio vaikams, – sakė W. Staffordas. – Nujaučiu, kad jis padarė dar daug gerų darbų, apie kuriuos nežinome ir galbūt niekada nesužinosime.“