Netyčia nuplaukė į Rusiją
Mask­vos par­ei­gū­nai penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad vie­nas JAV pi­lie­tis bu­vo su­lai­ky­tas Ru­si­jos To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se, kai at­si­tik­ti­nai lai­ve­liu ten nu­plau­kė iš Alias­kos.

Jukono upe Aliaskoje vienviete valtimi plaukęs Johnas Martinas buvo nuneštas į Beringo jūrą, sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Audringoje jūroje vyras išbuvo kelias dienas, kol galiausiai nudreifavo iki Rusijos krantų.

Aliaskos valstijos sostinėje Ankoridže gyvenantis J. Martinas trečiadienį buvo sulaikytas Rusijos pareigūnų Čiukčių autonominėje apygardoje. Apie incidentą informuotas JAV konsulatas Vladivostoke.

M. Zacharova penktadienį sakė žurnalistams Maskvoje, kad J. Martino būklė „patenkinama“.

JAV ambasada Maskvoje į prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas neatsakė.