Neranda žmonių, bijančių gyvačių
Ba­ze­lio uni­ver­si­te­tas (Švei­ca­ri­ja) sie­kia iš­siaiš­kin­ti, kaip su­ma­žin­ti gy­va­čių bai­mę, ta­čiau ne­ran­da žmo­nių, ku­rie su­tik­tų da­ly­vau­ti ty­ri­me. Prie­žas­tis yra ga­nė­ti­nai keis­ta...

Mokslininkų komanda paskelbė, kad ieško maždaug 90 žmonių, turinčių gyvačių baimę, arba ofidiofobiją. Pageidaujamas dalyvių amžius svyruoja nuo 18 iki 35 metų. Maža to, jiems siūloma po 120 frankų (apie 107 eurus).

Iš pradžių tikėtasi tyrimo rezultatus pristatyti iki šių metų vidurio. Tačiau per kelis mėnesius į universiteto skelbimą atsiliepė vos 30 žmonių. Neseniai mokslininkai sustiprino paieškas ir prikabino skelbimų Bazelio tramvajuose.

Galima būtų manyti, jog žmonės veikiausiai per daug bijo gyvačių, kad nuspręstų dalyvauti tokiame tyrime, kuriame net reikia kontaktuoti su šiais ropliais. Tačiau tikroji priežastis gali nustebinti.

„Gyvačių baimė yra tokia pat įprasta kaip ir vorų baimė“, – aiškino Bazelio universiteto atstovė Nathalie Schicktanz. Tačiau Šveicarijoje beveik nėra gyvačių ir žmonėms netenka su jomis susidurti. Štai kodėl į skelbimą atsiliepė tiek nedaug asmenų. Mokslininkė pridūrė, kad kai kurie tyrimo dalyviai gyvatę pamatė pirmą kartą, o kiti suvokė, jog visai jos nebijo.