Neįtikėtina kelionė mokyklos autobusu: kai kurie mokiniai to nepamirš dar ilgai
Pra­ncū­zi­jos teis­mas sky­rė bau­dą vie­nam bu­vu­siam mo­kyk­li­nio au­to­bu­so vai­ruo­to­jui už tai, kad pa­pra­šė sa­vo jau­nų­jų ke­lei­vių už jį pa­pūs­ti į al­ko­tes­te­rį.

Nuo 2015 metų Prancūzijos autobusuose įdiegti alkoblokai. Tai yra specialūs variklio užvedimą stabdantys įtaisai, jeigu automobilio vairuotojui nustatomas girtumas.

Šis prietaisas neleidžia naudotis transporto priemone vairuotojui, kurio alkoholio kiekis kraujyje viršija 0,2 promilės.

Prancūzijos centrinėje dalyje esančios Brasjė gyvenvietės 51 metų vairuotojas gruodžio 14 dieną nusprendė apgauti prietaisą, paprašęs vieno iš autobuse buvusių berniukų papūsti į alkoholio kiekį matuojantį prietaisą.

Kadangi į alkotesterį reikėjo pūsti pakankamai ilgai ir vaikas neįstengė to padaryti, vairuotojas paprašė mokinio vyresniojo brolio, kad jis pakeistų mažylį. Antrajam berniukui pavyko ir autobusas pajudėjo.

Vairuotojas, kuris įvardinamas kaip Dominique'as, pirmadienį teisme sakė, kad tai padarė „juokais“, nes tuo metu autobuso variklis jau buvo užvestas.

„Šie du broliai yra policijos pareigūno sūnūs ir jie patys paprašė papūsti (į alkotesterį) – aš nieko bloga nepadariau“, – kalbėjo vairuotojas. Jis tvirtino, kad nebuvo išgėręs nė lašo.

Vairuotojui buvo skirta 370 eurų bauda, mokiniams paliudijus, jog jis prisipažino išgėręs du bokalus alaus.

Vaikai taip pat pasakojo, kad vairuotojas važiavo taip greitai, kad vienas išsigandęs mokinys paprašė vairuotojo nuimti koją nuo greičio pedalo.

Kitas mokinys pasakojo, kad, remiantis jo telefone esančia GPS programėle, autobusas važiavo 107 km per valandą greičiu. Vairuotojas tai neigė.

Teismas taip pat išgirdo, kad Dominique'as be reikalo spaudinėjo garso signalą ir buvo nuėmęs nuo vairo rankas, norėdamas padaryti įspūdį vaikams. Vairuotojas šį liudijimą taip pat paneigė.

Apie savo nuotykį vaikai papasakojo savo tėvams ir policija netrukus pradėjo tyrimą.

Laikinai nuo pareigų nušalintas vairuotojas vėliau išėjo iš darbo.