Mūšis laimėtas: „Walmart“ išima iš prekybos sovietinius marškinėlius
Ame­ri­kie­čių pre­ky­bos tink­las „Wal­mart“ pa­ža­dė­jo pa­ša­lin­ti iš pre­ky­bos dra­bu­žius su so­vie­tų sim­bo­liais, rea­guo­da­mas į Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių kri­ti­ką, kad šios pre­kės žei­džia so­vie­tų te­ro­ro au­kas.

„Lietuvos ambasadorius JAV gavo „Walmart“ vadovybės atsakymą į siųstą laišką, kuriame yra pažadėta artimiausiu metu iš prekybos pašalinti prekes su sovietine simbolika“, – BNS antradienį sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė.

Lietuvos ambasadorius ir trijų Baltijos šalių politikai neseniai kreipėsi į „Walmart“ su raginimu išimti iš prekybos marškinėlius ir kitus drabužius su kūju ir pjautuvu bei užrašu SSRS.

Jie teigė, kad sovietiniai simboliai žeidžia žudynių, trėmimų ir kankinimų aukas.

Antrojo pasaulinio karo metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, į lagerius ir tremtį buvo išvežta daugiau nei ketvirtis milijono šalies gyventojų, per ginkluotą pasipriešinimą žuvo per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.