Moldovoje – lenktynės tarp vyno statinių ir butelių
Sek­ma­die­nį šim­tai bė­gi­kų da­ly­va­vo 10 km lenk­ty­nė­se, ku­rios vy­ko di­džiau­sia­me vy­no rū­sy­je pa­sau­ly­je. Jis įsi­kū­ręs ne­to­li Mol­do­vos sos­ti­nės Ki­ši­nio­vo esan­čio­se po­že­mi­nė­se kal­kak­me­nio uo­lo­se, be­sid­rie­kian­čio­se per 200 ki­lo­me­trų.

Tautiniais drabužiais vilkintys šokėjai, muzikantai ir dainininkai rengė pasirodymus uolų tamsoje ir palaikė pro šalį bėgančius vyno ir sporto mėgėjus, tarp kurių, be vietinių, buvo turistų iš JAV, Kanados ir kitų Europos šalių.

Valstybei priklausanti vyno gamykla „Milestii Mici“ 2005 metais pakliuvo į Guinnesso rekordų knygą kaip saugykla, turinti didžiausią vyno kolekciją pasaulyje. Teigiama, kad čia sukaupta apie 2 mln. butelių vyno.

Dalis lenktynių vyko slidžiais takais lauke, bet didžiąją laiko dalį bėgikai lenktyniavo požemiuose, prabėgdami pro didžiules ąžuolines vyno statines. Kirtę finišo liniją bėgikai, žinoma, buvo pasitikti vyno taure.

„Tai nepanašu į jokias kitas lenktynes, kuriose dalyvavau. Tik kartą gyvenime pasitaikanti patirtis“, – naujienų agentūrai „Reuters“ įspūdžiais dalijosi Amy MacDonald iš Kanados.

Šimtmečių senumo požemiuose vynas laikomas jau dešimtmečius. Kad bėgikai nepasimestų, jiems buvo duoti žemėlapiai su pažymėtomis požeminėmis „gatvėmis“, pavadintomis pagal skirtingas vyno rūšis.

Moldova yra viena iš nedaugelio posovietinių valstybių, garsėjančių savo vynu. Tiesa, jos įvairių rūšių vynas ir brendis labiau žinomas kitose posovietinėse šalyse, o ne Vakaruose.

Vyno gamybos sektoriuje dirba apie dešimtadalis Moldovos darbo jėgos.