Mobilusis telefonas išgelbėjo gyvybę
Mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai iš­ties ga­li iš­gel­bė­ti gy­vy­bę. Ypač ta­da, kai į jus švil­pia strė­lė. Po­li­ci­jos tei­gi­mu, bū­tent taip ir pa­si­se­kė 43-ejų aus­tra­lui, už­pul­tam ki­to vy­ro.

Incidentas tarp vyrų, kurių vienas buvo ginkluotas lanku ir strėlėmis, o kitas „apsiginklavęs“ mobiliuoju telefonu, įvyko prie šio namų, tai praneša BBC. Strėlė buvo iššauta vyrui išsitraukus mobilųjį telefoną. Jis teigia tik norėjęs nufotografuoti konfliktą, o „Robinas Hudas“, matyt, pamanė, kad vyras traukia ginklą, ir paleido strėlę. Šią sulaikė mobilusis telefonas.

Policija pranešė, kad strėlė persmeigė aukos telefoną, išmušdama jį iš rankų. Telefonas atsitrenkė vyrui į veidą, nežymiai jam įdrėksdamas.

Ginkluotas 39-erių šaulys buvo sulaikytas.

Incidentas įvyko trečiadienį Nimbino miestelyje, Naujojo Pietų Velso valstijoje, maždaug 180 kilometrų nuo Brisbano.

Abu vyrai buvo pažįstami.

39-erių vyras buvo apkaltintas užpuolimu ir turto sugadinimu. Kitą savaitę jis bus teisiamas.