Mirė seniausias JAV žmogus
114 me­tų Oha­jo gy­ven­to­ja Les­sie Brown, ku­ri bu­vo lai­ko­ma se­niau­siu Jung­ti­nių Vals­ti­jų žmo­gu­mi, an­tra­die­nį mi­rė, pra­ne­šė jos vai­kai­tis.

L. Brown, kuri gyveno su viena iš dukterų, mirė namuose Klivland Haitse, sakė Ronaldas Wilsonas.

2013 metais L. Brown sakė, kad taip ilgai gyveno Dievo valia. Kiti šeimos nariai jos ilgaamžiškumą aiškino tuo, kad ji kone kasdien, net sulaukusi daugiau kaip 100 metų, valgydavo batatų.

„O, nežinau. Daug kas sako, tai todėl, kad valgydavau daug batatų, bet nemanau, kad dėl to. Nežinau, (tai) Dievo valia“, – švęsdama savo 109-ąjį gimtadienį sakė ji televizijai WJW-TV.

L. Brown gimė 1904 metais Džordžijoje ir augo ūkyje šalia Stokbridžo netoli Atlantos. Ji buvo vienas iš 12 vaikų, o būdama 18-os su šeima persikėlė į Klivlandą.

Maždaug po ketverių metų ji ištekėjo ir susilaukė trijų mergaičių bei dviejų berniukų. Jos vyras Robertas Brownas mirė 1991 metais.

L. Brown daugiau kaip 70 metų lankė baptistų bažnyčią Klivlande.

L. Brown dukra Verline Wilson interneto svetainei Cleveland.com pasakojo, jog 2018 metų gegužę pasakė motinai, kad gegužės 9-ąją Pensilvanijoje mirus 114 metų Delphine Gibson, ji tapo seniausiu šalies žmogumi. Motina jai atsakiusi: „Tai gerai.“

Kol kas neaišku, kas dabar yra seniausias Amerikos žmogus.

114 metų L. Brown suėjo rugsėjį. Gimtadienį ji atšventė su dviem dukterimis ir vaikaičiais.

L. Brown laidotuvės įvyks baptistų bažnyčioje, bet detalės dar neaiškios, sakė bažnyčios pareigūnė Rhonda Pope.