Meno galerijos lankytojas įkrito į „juodąją skylę“
Skulp­to­riaus Anis­ho Ka­poo­ro kū­ri­nys „Nu­si­lei­di­mas į lim­bą“ (Des­cent in­to Lim­bo) pa­tvir­ti­no sa­vo pa­va­di­ni­mą – Por­tu­ga­li­jo­je par­odos lan­ky­to­jas ne­ty­čia į jį įkri­to.

Praeitą savaitę 60 metų italų turistas, manydamas, kad instaliacija tėra ant grindų nupaišytas juodas apskritimas, įkrito į šią „juodąją skylę“, kuri buvo 2,5 metro gylio. Skylė nudažyta juodos spalvos pigmentu, todėl sunku suvokti jos gylį.

Britų menininko kūrinys drauge su kitais darbais šiuo metu eksponuojamas Porto miesto muziejuje „Serralves“. Italas dėl nesunkių sužalojimų buvo nuvežtas į artimiausią ligoninę.

Muziejus trumpam uždarė parodą, kad sustiprintų saugumo priemones ir sumažintų riziką lankytojams, nors galerijoje jau iki tol buvo keletas ženklų, įspėjančių dėl „juodosios skylės“ gylio. Be to, salėje, kurioje demonstruojamas meno kūrinys, žmones stebi vienas darbuotojų, tačiau iki nelemtojo įvykio aplink „limbą“ nebuvo jokios tvorelės ar barjero.

Tai pirma individuali A. Kapooro darbų paroda Portugalijoje. Ji veiks iki 2019-ųjų sausio 6 dienos. Menininkas demonstruoja 56 savo darbus, sukurtus per 40 metų.

1954 metais Mumbajuje, Indijoje, gimęs A. Kapooras išgarsėjo praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį. Vienas žymiausių jo darbų – viešoji skulptūra „Debesų vartai“ – stovi Čikagoje.