Menininkai eksperimentuoja – samdo žmogų nieko neveikti visą gyvenimą
Šve­di­jo­je vyks­ta eks­pe­ri­men­ti­nis pro­jek­tas. Me­ni­nin­kai ieš­ko žmo­gaus, ku­ris no­rė­tų vi­są gy­ve­ni­mą gau­ti ga­na ne­ma­žą at­ly­gi­ni­mą be­veik už nie­ką. Dar­buo­to­jas tik tu­rė­tų kas­dien at­lik­ti vie­ną itin pa­pras­tą už­duo­tį.

Kaip rašo portalas „Oddity Central“, Vyriausybės finansuojamas konceptualaus meno projektas vykdomas Geteborge, Švedijoje. Čia menininkai pasirinks vieną laimingąjį, kuris kasdien turės pasirodyti dar statomoje geležinkelio stotyje ir pasižymėti atvykimo į darbą laiką. Šis veiksmas įlaipinimo platformoje įjungs fluorescencines lempas, kad visi žinotų, jog laimingasis darbe pasirodė.

Vėliau darbuotojas galės daryti ką tik nori arba neveikti nieko, jeigu tik dienos pabaigoje grįš į stotį pasižymėti, kad išeina iš darbovietės. Darbo valandomis jis neprivalės būti traukinių stotyje ir galės bet kada išeiti iš darbo. Tačiau jeigu kasdien pasirodys geležinkelio stotyje ir nesusiras kito darbo, jam iki gyvenimo pabaigos bus garantuotas atlyginimas.

Internetinio žurnalo „Atlas Obscura“ žiniomis, atrinktas kandidatas uždirbs 21 745 Švedijos kronas (2 057 eurus) per mėnesį. Be to, jam garantuojama, kad metams bėgant atlyginimas kils, jis gaus mokamų atostogų, o sulaukęs garbaus amžiaus – pensiją. Tai nėra geriausias darbo užmokestis pasaulyje, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad darbuotojas pats nuspręs, ką veikti darbo metu, pasiūlymas ne toks ir prastas.

2017 metais Švedijos dailės agentūra ir Švedijos transporto administracija paskelbė tarptautinį konkursą, skirtą menininkams, norintiems prisidėti prie Geteborgo geležinkelio stoties projektavimo. Konkurso prizas – 7 mln. Švedijos kronų (apie 661 576 eurus). Užuot pateikę realias dizaino idėjas, Švedijos menininkai Simonas Goldinas ir Jakobas Senneby pasiūlė šiuos pinigus skirti vieno visiškai nieko neveikiančio darbuotojo darbo užmokesčiui. Taip ir prasidėjo šis „Amžinojo įdarbinimo“ projektas.

Menininkai sukūrė planą, kaip užtikrinti, kad piniginio prizo pakaktų mokėti atlyginimą nieko neveikiančiam darbuotojui „visą amžinybę“, tiksliau – 120 metų. Jie nusprendė, kad įkūrę fondą, kuriame pinigai būtų apsaugoti nuo apmokestinimo, ir investuodami į akcijas išgalės darbuotojui mokėti mėnesinį atlyginimą 120 metų ar ilgiau.

Konkurso komisijai menininkų pasiūlymas labai patiko ir S. Goldinas su J. Senneby paskelbti laimėtojais. Ši naujiena Švedijoje sukėlė didelį triukšmą: politikai menininkus kaltino mokesčių mokėtojų pinigų švaistymu, o gyventojai projektą vadino kvailu ir beverčiu. Su pastaruoju vertinimu idėjos sumanytojai visiškai sutinka. Anot jų, tai ir yra viso projekto esmė.

Geteborgo geležinkelio stotis, kurioje ketinama įdarbinti tokį nenaudingą darbuotoją, dar statoma. Ją atidaryti planuojama 2026 metais.