Melanios Trump tėvams suteikta Amerikos pilietybė
Slo­vė­ni­jo­je gi­mę Jung­ti­nių Vals­ti­jų pir­mo­sios po­nios Me­la­nios Trump tė­vai ket­vir­ta­die­nį per na­tū­ra­li­za­ci­jos ce­re­mo­ni­ją Niu­jor­ke ta­po Ame­ri­kos pi­lie­čiais. Šią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no jų im­ig­ra­ci­jos rei­ka­lų ad­vo­ka­tas Mi­chae­las Wil­de­sas.

Prezidento Donaldo Trumpo uošviai Viktoras ir Amalija Knavsai davė pilietybės priesaiką. Tiesa, poros advokatas nepatikslino, kiek truko pilietybės suteikimo procesas, taip pat nenurodė, ar pirmoji JAV ponia buvo jų laiduotoja.

D. Trumpas laikosi griežtos pozicijos imigracijos klausimu ir kritikuoja vadinamąją grandininę migraciją, kai natūralizuoti JAV piliečiai gali laiduoti už savo artimus giminaičius, kad šie gautų leidimą nuolat gyventi šalyje. Respublikonas prezidentas tvirtina, jog dėl tokios sistemos amerikiečiai praranda darbo vietas. Be to, ji esą kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. D. Trumpas pasisako už nuopelnais paremtą sistemą, kuri pirmenybę teiktų labiau išsilavinusiems anglakalbiams profesionalams.

V. Knavsui, kuris Slovėnijoje užsiėmė automobilių pardavimu, ir tekstilės fabrike dirbusiai A. Knavs jau daugiau kaip 70 metų. Jie abu yra pensininkai, didžiąją dalį laiko leidžia Jungtinėse Valstijose ir dažnai matosi su dukra bei anūku Barronu.