Medininkų pilyje – senųjų metų palydėtuvės
Gruo­džio 20 d., ket­vir­ta­die­nį, Me­di­nin­kų pi­ly­je (Me­di­nin­kų km., Vil­niaus raj.) pir­mą kar­tą vyks ren­gi­nys „Pi­lis pa­ly­di Se­nuo­sius“, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. Nuo 13.00 val. Me­di­nin­kų pi­lies kie­me esan­čio­je kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vyks šiau­di­nių ka­lė­di­nių žais­liu­kų py­ni­mo kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės su meis­tre Li­na Ži­vat­kaus­kai­te-Ža­liaus­kie­ne. Mu­zi­ki­nis ren­gi­nio ak­cen­tas – sty­gi­nių kvar­te­to „Ar­co“ kon­cer­tas, vyk­sian­tis penk­ta­me pi­lies bokš­to-don­žo­no aukš­te, go­ti­ki­nė­je me­nė­je.

Koncerto pradžia – 15.00 val. Renginio organizatorius – Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyrius.

„Advento šydu apgaubta šventė gerokai skirsis nuo anksčiau Medininkų pilyje vykusių renginių, – sako Gintautas Terleckas, Medininkų pilies skyriaus vedėjas. – Pilies gotikinėje salėje pirmą kartą skambės muzikos virtuozų – styginių kvarteto „Arco“ atliekami XVII-XXI a. kūriniai. Atstatyta pilis tapo svarbiu regiono kultūrinio gyvenimo židiniu. Norime suburti įvairių tautinių-kultūrinių bendruomenių Vilnijos krašto gyventojus, skatinti jų domėjimąsi klasikine muzika, Lietuvos istorija, jos paveldu, gaivinti senąsias tradicijas“.

Styginių kvartetas „Arco“ įsteigtas 1991 m. Nuo tada kelis kartus keitėsi ansamblio pavadinimas ir sudėtis. Šiuo metu „Arco“ muzikuoja Irma Bakševičienė (pirmasis smuikas), Dalia Suraučiūtė (antrasis smuikas), Ramūnas Zakaras (altas), Dainius Palšauskas (violončelė). Visi ansamblio muzikantai groja ir Lietuvos kameriniame orkestre. „Arco“ dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose Lietuvoje (programose „Baroko kelias“, „Vienuolynų kelias Lietuvoje“, „Užutrakio vakarai“, „Tytuvėnų festivalis“, festivalis „Ave Marija“ ir kt.), koncertavo Vokietijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Suomijoje, Australijoje. Ansamblis aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos solistais, atlieka daug lietuviškos muzikos.

Šventės svečiai galės susipažinti su tradicinio meno – šiaudinių kalėdinių žaisliukų pynimo – paslaptimis. Jas atskleis tautodailininkė Lina Živatkauskaitė-Žaliauskienė, kuri Trakų muziejaus gyvosios istorijos renginiuose Trakų Salos ir Medininkų pilyse ne kartą mokė lankytojus rišti etnografinius sodus.

Iki 17.00 val. bus galima apžiūrėti ir Medininkų pilies ekspoziciją.