Mados revoliucija Rusijos armijoje: dingsta „ušankos“, bet atsiranda „fufaikos“
Ru­siš­kų uni­for­mų ger­bė­jai ga­li bū­ti ra­mūs – iš tie­sų „u­šan­kos“ nie­kur ne­dings­ta, kei­čia­si tik jų pa­va­di­ni­mas. Pa­si­ro­do, pra­ktiš­kai tik pa­va­di­ni­mų kei­ti­mais ir bu­vo ap­si­ri­bo­ta, kai Ru­si­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie ka­rei­vių ap­rū­pi­ni­mo nau­jo­ves.

Taigi, rusų kareiviai ir toliau nešios vos ne Rusijos simboliu tapusias „ušankas“, tik oficialus jų pavadinimas nuo šiol bus ne „ausinė kepurė“ (šapka ušanka), o tiesiog „kepurė“.

Šimtasiūlė arba liaudiškai vadinama „fufaika“ taip pat ne šiandien atsirado Rusijos armijoje. Tiesiog Gynybos ministerija nusprendė atsisakyti seno pavadinimo „sermėga“ (rubacha) ir oficialiai pavadino ją „fufaika“.

Ko tikrai nebeliks, tai vilnonių piločių, kurios kareiviams nebebus išduodamos nuo 2022 metų.

Gynybos ministerija taip pat „nudžiugino“ karinėse mokyklose besimokančias merginas: kiekvienai jų per metus bus garantuotai išduodama pora kalsonų ir dvejos poros kelnaičių.