Londono metro puošia lenkų literatūra
Len­ki­jai šven­čiant ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­tį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nės me­tro ga­li­ma pa­ma­ty­ti len­kų ra­šy­to­jų kū­ri­nių iš­trau­kų.

Knygų institutas parengė 1650 plakatų, kurių tikslas – sužadinti metro keleivių susidomėjimą lenkų literatūra. Čia galima rasti poeto Zbigniewo Herberto poemos „Pono Cogito žinia“ fragmentų, taip pat – Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ eilučių.

„Šio projekto tikslas – atkreipti dėmesį į šalies literatūrą ir paskatinti išversti daugiau kūrinių į anglų kalbą“, – sakoma Knygų instituto pareiškime. Pavyzdžiui, neseniai į anglų kalbą išversta Olgos Tokarczuk knyga „Skrydžiai“ šiemet sulaukė prestižinio apdovanojimo. Rugsėjį pasirodė dar vienos jos knygos – „Trauk savo plūgą per mirusiųjų kaulus“ – vertimas.

Knygų institutas yra nacionalinė institucija, kurios tikslas yra propaguoti lenkų literatūrą visame pasaulyje ir skatinti meilę skaitymui Lenkijoje. Ryškūs akį traukiantys plakatai metro traukiniuose kabos iki lapkričio 18 dienos.