Lietuviai – vestuvių rekordininkai Europoje
Ar ži­nai, kad pa­gal san­tuo­kų skai­čių lie­tu­viai pir­mau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je?

Kaip rodo 2017 m. „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, Lietuvoje registruojama 7,5 santuokos tūkstančiui gyventojų. Tai yra didžiausias rodiklis ES.

Antroje vietoje pagal santuokų skaičių yra Rumunija (7,3 santuokos tūkstančiui gyventojų). Trečioje vietoje – Latvija ir Kipras (po 6,8).

ES vidurkis yra 4,3 santuokos tūkstančiui gyventojų. Mažiausiai užfiksuotų santuokų 2017 m. buvo Slovėnijoje (3,1).