Lietuviai nebijo robotų?
Kas ket­vir­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas ma­no, kad jo dar­bo vie­tą užims ro­bo­tas. Tai par­odė vi­suo­me­nės apk­lau­sa. Vis dėl­to au­to­ma­ti­zuo­tų ma­ši­nų in­va­zi­jos į dar­bo rin­ką žmo­nės ne­si­bai­mi­na: dėl to Lie­tu­vo­je ne­ri­mau­ja vos ke­li pro­cen­tai gy­ven­to­jų, tuo me­tu Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se to­kių – dau­gu­ma.

„Lietuva pagal pramonės robotizavimo lygį, Eurostato duomenimis, kol kas yra Europos Sąjungos šalių sąrašo apačioje. Didesnei daliai gyventojų robotizavimo perspektyva atrodo pernelyg tolima, kad gąsdintų. Juolab jog šiuo metu iš esmės robotus diegia beveik vien pramonė, kitose ūkio šakose tokie atvejai – pavieniai. Tačiau 24 proc. gyventojų, matydami globalias ekonomikos tendencijas, kaip visiškai realų ateities scenarijų regi dabartinėje savo vietoje besidarbuojantį robotą“, – sako SBA baldų kompanijos technikos vystymo direktorius Vidas Mišeikis.

Bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa atskleidė, kad savo darbo vietų robotizavimą dažniausiai prognozuoja jaunesni asmenys. Tokią perspektyvą įžvelgia 31 proc. 18–25 metų ir 30 proc. 26–35 metų žmonių. Tarp vyresnių kaip 56 metų gyventojų taip manančiųjų sumažėja perpus.

Robotizuotas dabartines savo darbo vietas ateityje mato 32 proc. darbininkų ir techninių darbuotojų. Rečiausiai robotą savo vietoje įsivaizduoja aukščiausio lygio vadovai – 77 procentai. Jų įsitikinimu, robotizacija nepalies vadovybės darbo vietų nepalies.

Tiesa, robotizacijos tendencijos, nors ir grasina atimti darbo vietas, šalies visuomenės negąsdina – vos 3 proc. apklausos dalyvių bijo būti apskritai išstumti iš darbo rinkos. Šie skaičiai gerokai mažesni negu JAV. Ten dauguma gyventojų, matydami sparčią technologijų plėtrą, nuogąstauja, kad robotai pasisavins jų darbo vietas. Net 72 proc. amerikiečių tokią savo baimę išreiškė per „Pew Research“ apklausą, atliktą dar 2017 metais.

Pasaulio bankas prognozuoja, kad 2019-aisiais globaliu mastu bus „įdarbinta“ 1,4 mln. naujų industrinių robotų, o bendras jų skaičius priartės prie 3 milijonų.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą šių metų sausį atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Iš viso apklausta 1011 žmonių.