Lenkijos idėja šimtmečio minėjimui – 100 blaivybės dienų
Len­ki­jos ka­ta­li­kų baž­ny­čia par­agi­no ti­kin­čiuo­sius pa­si­tik­ti ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­tį šim­tą die­nų ne­var­to­jant al­ko­ho­lio. Apie tai skel­bia Len­ki­jos ra­di­jo nau­jie­nų agen­tū­ra IAR.

Pasak vyskupo Tadeuszo Bronakowskio, lenkai alkoholio geria per daug ir per dažnai. Jis paragino tautiečius atsisakyti svaigalų nuo rugpjūčio 1 iki lapkričio 11 dienos, kai Lenkija minės nepriklausomybės šimtmetį. Dvasininko teigimu, ši iniciatyva būtų reikšmingas išbandymas ir meilės valstybei išraiška.

AFP/Scanpix nuotrauka

Pasak valstybinės Alkoholio problemų sprendimo agentūros (PARPA) vadovo Krzysztofo Brzoskos, lenkai alkoholį geria rečiau nei prancūzai ar italai, bet vienu metu gali išgerti itin didelį kiekį. Kasmet nuo alkoholio perdozavimo šalyje miršta apie 1500 žmonių. Kaip rodo statistika, maždaug 800 tūkst. lenkų yra priklausomi nuo alkoholio, o trys milijonai žmonių reguliariai rengia išgertuves.