Lenkija siūlo praleisti savaitgalį už pusę kainos
Len­ki­jo­je šim­tai res­to­ra­nų, mu­zie­jų, tea­trų, vieš­bu­čių, ir spor­to klu­bų šį sa­vait­ga­lį už pa­slau­gas ima tik pu­sę įpras­tos kai­nos, sie­kiant pa­ska­tin­ti tu­riz­mą ne se­zo­no me­tu, pra­ne­šė vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas. Šio­je iki sek­ma­die­nio truk­sian­čio­je ini­cia­ty­vo­je da­ly­vau­ja be­veik 900 įmo­nių ir ins­ti­tu­ci­jų.

Projektas „Pamatyk daugiau Lenkijos – savaitgalis už pusę kainos“ (Polska zobacz wiecej – weekend za pol ceny) vykdomas jau šeštąjį kartą.

Šią kampaniją remia Sporto ir turizmo ministerija bei Lenkijos turizmo organizacija.

Pernai rudenį iniciatyvoje dalyvavo 757 verslo įmonės, o sumažintų kainų savaitgalio akcijomis pasinaudojo apie 165 tūkst. lankytojų.