Latvių atsakas Sauliui Skverneliui sprogdina internetą
Po skan­da­lo, ku­rio me­tu Sau­lius Skver­ne­lis par­eiš­kė, kad lie­tu­viai ir lat­viai yra kon­ku­ren­tai, Lat­vi­jo­je pa­si­ro­dė vaiz­do įra­šas, skir­tas lie­tu­viams bei as­me­niš­kai ša­lies prem­je­rui. Ko­mi­kas Jānis Sku­te­lis įra­šė at­sa­ky­mą, ku­ris žai­biš­kai plin­ta in­ter­ne­te.

Pateikiame tekstą:

„Mieli lietuviai, kaimynai, draugai. Gavome jūsų atsiprašymą dėl jūsų ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pareiškimo, kad mes nesame jūsų broliukai. Norėtume jums į tai atsakyti: pradėsime nuo to, kad jūs neįsivaizduojate, kaip juokingai latviams skamba vardas Saulius Skvernelis. Mes jau nuo skandalo pradžios jo nepriimame rimtai. Mums tai skamba taip pat rimtai kaip Skrudžas Makdakas.

Skvernelis, aišku, neteisus – mes esame broliukai. Bet galbūt jis truputį teisus – šioje šeimoje mes esame jaunėliai, nes mes, mažesnės šalys, visada laikėme jus vyresniu broliu, kurį galima panervinti. Mes nepakankamai rimtai įvertinome galimybę būti šauniu broliu. Mes nebuvome labai geri kaimynai. Nebuvome geri broliukai – per mažai davėme taškų „Eurovizijoje“. Ir už tai norime atsiprašyti.

Žinote, kas latviui yra didžiausias įžeidimas? Jei kas nors mano, kad jis yra lietuvis. Štai kas, pasak Dalios Grybauskaitės, yra gėda tarptautiniu mastu. Ne todėl, kad mums būtų gėda, kad laiko lietuviais. Mes tiesiog pavydime, kad jūs pasaulyje esate populiaresni nei mes. Jūs manote, kad latviškai gyvatė yra „džiunglių šniūrs“. Žinote, mums atrodo, kad lietuviškai gyvatė – „džiunglių šniūras“ – taip haha, baisiai juokinga.

Mes gerai žinome, kaip užknisa estai, kurie atvažiuoja į Latviją pirkti pigaus alkoholio. Nepaisydami to, mes nerviname jus ir važiuojame pirkti alkoholio pas jus. Atleiskite.

Jei kalbėsime apie estus: nors mes žinome, kad jūs esate mūsų tikri broliukai, nepraleidžiame progos pataikauti estams ir šiame sezone skyrėme estams visą laidą. Lietuviams – nė vienos, – nulis. Atleiskite.

Esant progai norėtume atsiprašyti, kad jums tenka važiuoti per Latviją, jei norite patekti į Estiją. Mes žinome, kokioje šikno...e yra mūsų keliai. Ir draugiškas patarimas: jei vykstate į Estiją vasarą, važiuokite Rygos aplinkkeliu – tausokite savo automobilius.

Daug metų Baltijos šalys buvo viską pasidalijusios. Lietuva – žaidė krepšinį, Latvija – ledo ritulį, o Estija – na, Estija yra Estija. Dabar mes turime daugiau žaidėjų NBA nei jūs. Žinote kodėl? Ne todėl, kad mums labai patinka krepšinis. Mes nekenčiame krepšinio – mums tiesiog reikia to, ką turite jūs. Ir pageidautina daugiau.

Ir pajūrio kilometras, kurį jūs taip gražiai paprašėte padovanoti, – ne problema. Štai mes net pažymėjome žemėlapyje tą kilometrą, kurį taip galėtume jums padovanoti. Taip, žinau, kad jis yra Estijos pusėje, taip pat kaip mūsų ruonių sala. Bet aš manau, kad estai mums yra geri kaimynai – jie atiduos.

Mums jo negaila, tiesiog mes negalime keisti pakrantės linijos dėl jūsų – nes kaip jūs tada vadinsite mus „žirgo galvomis“?

Ir pabaigoje dovanojame jums populiarią dainą lietuviškai. Na, populiariausią mums žinomą dainą lietuvių kalba.

Ačiū visiems. Bučiuojame visus. Bučiuojame lietuvius, bučiuojame ir estus. Bučkiai taip pat ir rusams, ir vokiečiams. Bučkiai visiems, bet labiausiai – lietuviams.“

.