Latvija uždraudė nemokamus plastikinius maišelius
Lat­vi­jos par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį per ga­lu­ti­nį svars­ty­mą pri­ėmė vy­riau­sy­bės pa­teik­tas Pa­kuo­tės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nuo 2019 me­tų sau­sio užd­rau­džia­ma par­duo­tu­vė­se pir­kė­jams ne­mo­ka­mai siū­ly­ti plas­ti­ki­nius mai­še­lius.

Toks draudimas galios bet kokio plastiko storio maišeliams, išskyrus mažesnio nei 15 mikronų storio – tokių naudojimas būtinas higienos tikslais arba atviriems maisto produktams pakuoti.

Pataisos įpareigoja prekybos vietose naudojamus plonus plastikinius maišelius pakeisti pagamintais iš natūralių pluoštų ar bioplastiko. Be to, pirkėjai turi būti informuojami apie būtinybę mažinti plastikinių maišelių naudojimą, taip pat apie alternatyvias pakuotės galimybes.

Šias įstatymo pataisas parengusios Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos užsakymu atliktų tyrimų duomenimis, šalyje plastikinių maišelių ne daugiau kaip 3 gramų prekėms pakuoti 2015-aisiais, palyginti su 2010 metais, sunaudota net 57 proc. daugiau, o virš 3 gramų sveriančioms prekėms – 35 proc. daugiau.

Birželį paskelbtoje Jungtinių Tautų ataskaitoje nurodoma, kad kasmet pasaulyje panaudojama iki 5 trln. plastikinių maišelių pirkiniams – tai yra beveik 10 mln. per minutę. Jeigu būtų surišti kartu, visi šie maišeliai galėtų kas valandą septynis kartus apjuosti pasaulį.

Plastikiniai maišeliai nesuyra ilgiau nei 100 metų ir yra viena labiausiai pasaulį teršiančių šiukšlių. Panaudoti maišeliai patenka tarp kitų buitinių atliekų ir užteršia dirvą bei vandenį. Didžiulė problema – kad perdirbama tik dalis plastiko atliekų.