Latviai pamėgo naujametinius ritualus
Dau­giau kaip pu­sė, ar­ba 51 proc., Lat­vi­jos gy­ven­to­jų per Nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­ves at­lie­ka šiam me­tų lai­kui skir­tus ri­tua­lus ar bur­tus, ro­do so­cio­lo­gi­nės bend­ro­vės „TNS Kan­tar“ at­lik­ta apk­lau­sa.

42 proc. apklausos dalyvių sakė, kad neatlieka jokių naujametinių ritualų, o 7 proc. respondentų negalėjo atsakyti į šį klausimą.

22 proc. tų, kurie per Naujuosius atlieka kokius nors ritualus, į piniginę įsideda karpio ar kokios nors kitos žuvies žvynų, kad visus ateinančius metus netrūktų pinigų. 17 proc. atlieka „laimės liejimą“, kai į šaltą vandenį liejamas ištirpdytas švinas ar vaškas ir pagal susidariusią figūrą spėjama būsima laimė.

12 proc. apklaustųjų ant lapelio užrašo norą ir prieš vidurnaktį tą lapelį sudegina, o 9 proc. apsirengia atsižvelgdami į naujus astrologinius metus. 6 proc. respondentų taip pat rengia vaišes pagal astrologų rekomendacijas, o 4 proc. atlieka kokius nors kitus naujametinius ritualus.

„Karpio ar kokios nors kitos žuvies žvynus pinigams į savo pinigines pritraukti dažniau deda latviai, įmonių vadovai ir aukščiausios grandies specialistai. Gali būti, kad ši tradicija turi kažkokią prasmę, nes būtent šių apklaustųjų pajamos yra vienos didžiausių“, – nurodė „TNS Kantar“.

Apklausa buvo atlikta gruodžio 11–13 dienomis; joje dalyvavo 900 Latvijos gyventojų, kurių amžius nuo 18 iki 60 metų.